• Chiny news

    Chińczycy odchodzą od budowania mega-metropolii

    Wiceminister do spraw urbanizacji Qiu Baoxing powiedział, że celem Chin jest wspieranie rozwoju miast, ale nie powiększanie ich. „Najważniejszą rzeczą nie jest powiększenie zurbanizowanego terenu, ale jego rozwój, podniesienie jakości życia obywateli w nim żyjących”. Ponadto wiceminister zwrócił uwagę na fakt, że miasta różnej wielkości pełnią różnorakie funkcje. Miasta międzynarodowe…