• Komentarz eksperta, Wietnam news

  M.Karwowski: Bez niespodzianek i przełomu. Podsumowanie XI Kongresu KPW.

  M.Karwowski: Bez niespodzianek i przełomu. Podsumowanie XI Kongresu KPW.

  19 stycznia 2011 r. uroczyście zamknięto trwający przez tydzień XI Kongres Komunistycznej Partii Wietnamu. Jego przebieg oraz podjęte decyzje w znacznej mierze pokrywają się z wcześniejszymi analizami i przewidywaniami. Nie przynoszą one zasadniczej zmiany kursu polityki Wietnamu. Sukcesja władzy Pierwsze decyzje personalne, które zapadły na XI Kongresie dotyczyły obsady centralnych…

 • Wietnam

  System polityczny Wietnamu

  System polityczny Wietnamu

  12 stycznia 2011 r. w Hanoi rozpoczął się XI Kongres Komunistycznej Partii Wietnamu. Kongresy KPW są centralnym, cyklicznym i najważniejszym wydarzeniem politycznym w Wietnamie. Podobnie jak podczas poprzednich Kongresów, po podsumowaniu realizacji dotychczasowych założeń zapadną decyzje dotyczące strategii politycznej na przyszłe lata, a także dokonane zostaną zmiany personalne na najwyższych…

 • Komentarz eksperta

  M. Karwowski: XI Kongres KPW – Kontynuacja czy zmiany?

  M. Karwowski: XI Kongres KPW – Kontynuacja czy zmiany?

  12 stycznia 2011 r. w Hanoi rozpoczął się XI Kongres Komunistycznej Partii Wietnamu. Kongresy KPW są centralnym, cyklicznym i najważniejszym wydarzeniem politycznym w Wietnamie. Podobnie jak podczas poprzednich Kongresów, po podsumowaniu realizacji dotychczasowych założeń zapadną decyzje dotyczące strategii politycznej na przyszłe lata, a także dokonane zostaną zmiany personalne na najwyższych…

 • Wietnam

  Rola zagranicznej współpracy gospodarczej w wietnamskich reformach doi moi

  Rola zagranicznej współpracy gospodarczej w wietnamskich reformach doi moi

  Przyczyny rozpoczęcia procesu reform gospodarczych w Wietnamie Zjednoczenie dwóch państw wietnamskich po zakończeniu drugiego konfliktu indochińskiego w 1975r. rozbudziło nadzieje społeczeństwa na rychłe podniesienie się kraju ze zniszczeń wojennych oraz budowę silnego systemu gospodarczego. Oczekiwania te nie zostały spełnione. Socjalistyczna Republika Wietnamu od początku swego istnienia przeżywała poważne trudności, zaś…

 • Wietnam

  Ewolucja stosunków wietnamsko – chińskich. Skomplikowany proces normalizacji.

    Po zakończeniu drugiej wojny indochińskiej kształtowanie polityki zagranicznej zjednoczonego Wietnamu wiązało się ściśle ze szczególnymi relacjami zachodzącymi w trójkącie Hanoi – Moskwa – Pekin. Trwający spór ideologiczny pomiędzy ZSRR a ChRL oraz ich strategie wobec państw Indochin uniemożliwiły władzom Wietnamu utrzymanie polityki równowagi między obydwoma mocarstwami. SRW zdecydowała się…

 • Wietnam, [ ANALIZY ]

  Polityka zagraniczna Socjalistycznej Republiki Wietnamu wobec ASEAN.

  Polityka zagraniczna Socjalistycznej Republiki Wietnamu wobec ASEAN.

  Od nieufności do pełnego członkostwa.               Stosunki Wietnamu z państwami ASEAN w pierwszej połowie lat 80. XX w. osadzone były w kontekście konfliktu kambodżańskiego[1] i charakteryzowały się wzajemną nieufnością i wrogością. Warunki normalizacji wzajemnych relacji stawiane przez Stowarzyszenie, tzn. całkowite wycofanie wojsk Wietnamskiej Armii Ludowej z Kambodży i tym…