• R. Zalski: Europa vs. Azja

    Inne-news, Komentarze

    R. Zalski: Europa vs. Azja

    W połowie września ukazał się w Polityce artykuł, w którym dr Marcin Fabjański opisuje upadek Europy. Stan ten przeciwstawia gospodarczemu wzrostowi Azji.…