• Artykuły, Nepal news

    M. Cwetler: Leonardo da Vinci z Nepalu

    M. Cwetler: Leonardo da Vinci z Nepalu

    Około 750 lat temu pewien młody, zagraniczny rzemieślnik został przyprowadzony przed oblicze Kubilaj-chana – chińskiego cesarza z dynastii Yuan. Cesarz słyszał wiele o dokonaniach tego artysty, który na jego żądanie zakończył właśnie budowę Złotej Stupy w Tybecie. W pałacu znajdował się pewien podarunek ofiarowany Mongołom przez dynastię Song – model…