• Hongkong news, News, Tajwan news

    Tajwan nowym azjatyckim centrum wolności słowa i praw człowieka

    Tajwan nowym azjatyckim centrum wolności słowa i praw człowieka

    Przez dziesiątki lat, najpierw jako brytyjska kolonia, a później jako Specjalny Region Administracyjny, Hongkong cieszył się mianem hubu dla wolnych mediów, organizacji broniących praw człowieka i schronienia dla dysydentów uciekających spod kontroli Pekinu. Ostatnio jednak, w obliczu zaostrzenia polityki rządu Chin kontynentalnych względem odzyskanych w 1997 roku terenów, na ostoję…