• Indie news, News

    Indie potwierdzają porozumienie z Kopenhagi

    Indie zgodziły się oficjalnie przyjąć porozumienie opracowane na szczycie w Kopenhadze, który miał miejsce w zeszłym roku. – Po dokładnym rozważeniu, Indie wyrazić swoje poparcie dla postanowień niewiążącej umowy – powiedział Jairam Ramesh. Tym samym Indie znalazły się wśród ponad stu innych nacji, które chcą przyjąć dokument. – Wierzymy, że…