• Filipiny news, News

    Filipiny dostały grant na projekty środowiskowe

    720 mln filipińskich peso (14,3 mln euro) – tyle wynosi dofinansowanie dwóch projektów mających na celu ochronę środowiska naturalnego na Filipinach. Pierwszy z projektów dotyczy redukcji emisji spowodowanych wylesieniem i degradacją lasów (ang. National REDD+ System). Natomiast drugi ma na celu poprawę zarządzania obszarami chronionymi (ang. Protected Area Management Enhancement). Oba…