• Birma news

    Starcia sił pro-Myanmarskich z separatystami Karen w regionie Kawthoolei

    Po całomiesięcznej ofensywie połączonych oddziałów wojskowych Myanmar-u z Demokratyczno-buddyjską Armią Karen, siły sojusznicze objęły pozycje bazy 7 brygady Narodowo-wyzwoleńczej armii Karen, zbrojnego skrzydła Narodowego Związku Karen na granicy Tajlandii i Myanmaru. Walki toczące się od czerwca tego roku toczą się sporadycznymi starciami wrogich sił. Według pierwszego sekretarza NWAK, majora Saw…