• Laos news

    Laotańska aktywistka sprzeciwia się władzom

    Sivanxay Phommarath, mieszkanka prowincji Khammouane, uparcie nie zgadza się na przesiedlenie z terenu, który zajmowała od lat na rzecz rozbudowy drogi krajowej. Twierdzi, iż potraktowano ją mniej sprawiedliwie niż sąsiadów mających znajomości z przedstawicielami lokalnych władz. Wszystko zaczęło się od rządowego planu rozbudowy drogi, która przebiega w bezpośredniej okolicy największej…