• Japonia, Polecane

    Japonia a broń atomowa

    Hiroszima i Nagasaki – trauma Zrzucenie bomb atomowych „Little Boy” oraz „Fat Man” na Hiroshimę i Nagasaki głęboko wyryło się w świadomości…