• Wydarzenia i zapowiedzi

    Kamil Sobieraj nowym ekspertem CSPA!

    Kamil Sobieraj nowym ekspertem CSPA!

    Z ogromną radością powitaliśmy w zespole CSPA nowego eksperta- Kamila Sobieraja. Kamil Sobieraj jest absolwentem historii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych „Energetyka cieplna” na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jego główne zainteresowania badawcze to polityka międzynarodowa państw Azji i Afryki, ze szczególnym…