• Birma news

  Rezerwy gazu większe od UE

  Birmańskie  Ministerstwo Energii posiada rezerwy gazu w ilości ponad 90.000 trylionów metrów sześciennych gazu. Statystyki podawane przez birmański rząd nie są wiarygodne.…

 • Birma news

  Derek Mitchell

  W czwartek prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama, uczynił Dereka Mitchella wysłannikiem do Birmy. D. Mitchell ma podjąć dyskusję z władzami Birmy odnośnie…

 • Birma news

  Suu Kyi jest wielka

  Ikona birmańskiej demokracji Aung San Suu Kyi podąża śladami światowcyh sław. W przyszłym tygodniu Suu Kyi otrzyma prestiżową nagrodę Global Trailblazer Award.…

 • Birma news

  Zmiany administracyjne junty

  Już niedługo junta utworzy komitety bezpieczeństwa. Rząd Birmy chce wzmocnić swoją pozycję w państwie poprzez utworzenie nowych ciał administracyjnych na terenie państwa.…

 • Birma news

  Brytyjski aktywista wywieziony z Birmy

  Obrońca praw człowieka i obywatela, autor biografii Than Shwe, został deportowany przez juntę. Benedict Rogers, lider Christian Solidarity Worldwide (CSW), zatrzymał się…

 • Birma news

  Birma: Mnisi obwiniają Niemców

  Dwóch duchownych, reprezentujących Stowarzyszenie Birmańskich Mnichów, wystosowało list otwarty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec. Sam list nie wystarczył – mnisi rozpoczęli protesty…

 • Birma news

  Birma nie jest radioaktywna – junta chce pomóc

  Junta zaoferowała pomoc finansową dla ofiar tsunami i trzęsienia ziemi w Japonii. Suma opiewa na 100.000 dolarów amerykańskich. Lokalne media uspokajają miejscową…

 • Birma news

  Dziennik wojskowy w Birmie?

  Birmański departament działań wojennych chce wydawać dziennik. Będą w nim zamieszczane informacje na temat wpływu Internetu na społeczeństwo oraz działania wojskowe. Analityk…

 • VOIP zabronione w Birmie

  Birma news

  VOIP zabronione w Birmie

  Junta zabroniła korzystania z VOIP, Skype, VZOchat oraz wielu innych programów, ponieważ bezpłatne rozmowy zagraniczne nadszarpnęły jej budżet. 10 marca junta wystosowała…

 • Birma news

  Internetowa wojna podjazdowa

  Strona niezależnych mass mediów została zbombardowana fałszywymi artykułami przez hakera. Podejrzewa się, że za cyber-atakiem stoi junta, która chce właśnie w taki…

 • Birma news

  Drogi w Indiach destabilizują granice

  Indie planują wybudować ponad 1.500 kilometrów dróg oraz 50 lądowisk dla śmigłowców wzdłuż Indii po granice z Birmą. Indyjska jednostka parlamentarna (Assam…

 • Birma news

  Grupy etniczne przeciwko rządowi Birmy

  12 grup etnicznych jednoczy siły przeciwko juncie. Około 50 reprezentantów z 12 grup etnicznych było obecnych na czterodniowym spotkaniu w sprawie granicy…

 • Birma news

  Paranoja junty – bezradność obywateli

  Strach przed interwencją z zewnątrz oraz obsesja na punkcie zachowania twarzy doprowadziły Than Shwe do paranoi. A wszystko to, ponieważ szef junty…

 • Birma news

  Mass Media bez pieniędzy?

  Birmańskie media mają odcięty dopływ gotówki z Zachodu, który tłumaczy takie posunięcie niepewnością polityczną. Mass media znajdujące się poza granicami Birmy (np.…

 • Birma news

  Than Shwe daje rozkaz ‘Strzelać do mnichów’

  Birmański przywódca junty, Than Shwe, rozkazał żołnierzom strzelac do protestujących mnichów we wrześniu 2007 roku. Dowody tej zbrodni przepadły w drodze z…

 • Birma news

  Junta: Cywile żywą tarczą dla naszych wojsk

  Junta wykorzystuje cywili jako żywe tarcze przeciw minom. Prócz żołnierzy, część mieszkańców terenów przygranicznych zginęła w eksplozjach min w trakcie ucieczki ze…

 • Birma news

  Junta chce zwrócić uwagę USA

  Rządowa świta Than Shwe z Nowe Delhi poinformowała władze Indii, iż chcą zwrócić uwagę Stanów Zjednoczonych na Birmę poprzez zamieszanie wokół broni…

 • Birma news

  Junta: Do broni, do walki

  Narodowa Armia Birmy obiecała więcej broni dla 200 dowódców wojskowych junty. Broń ma trafić w ręce żołnierzy stacjonujących w Tangyan ( stan…