• Komentarz eksperta, Top news

  K. Palonka: Następny sukces w umiędzynarodowieniu juana. Chińska waluta w koszyku SDR

  Christine Lagarde, dyrektor  oraz inni specjaliści Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF-International  Monetary Fund) oświadczyli zgodnie, że w końcu listopada chińska waluta ( juan –RMB ) zostanie włączona do elitarnego koszyka czterech walut (US- dolar, euro, jen i funt szterling ) będących wspólnie quasi-pieniądzem światowym tzw. Specjalne Prawa Ciągnienia – (SDR –…

 • Chiny news

  Chiny nie muszą martwić się o odpływ kapitału

  Chiny nie muszą martwić się o odpływ kapitału

  Chińska Państwowa Administracja ds. Wymiany Walut oddaliła obawy dotyczące ogromnego odpływu kapitału w przypadku zwiększenia przez amerykański System Rezerwy Federalnej stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Chińska Państwowa Administracja ds. Wymiany Walut w czwartek (17.09) ogłosiła spadek presji deprecjacyjnej juana oraz poinformowała, że kurs chińskiej waluty ustabilizował się. Zgodnie z przewidywaniami…

 • Artykuły, Publicystyka

  A. Dąbkowski: Wpływ dewaluacji juana i sytuacji politycznej w Malezji na kurs ringgita

  A. Dąbkowski: Wpływ dewaluacji juana i sytuacji politycznej w Malezji na kurs ringgita

  Od połowy 2014 roku, w związku ze spadkiem cen ropy naftowej na świecie, obserwuje się spadek wartości waluty malezyjskiej – ringgita. Należy jednakże tutaj zauważyć, że do tego momentu ringgit był utrzymywany na sztucznie wysokim poziomie. Jego wartość w stosunku do dolara amerykańskiego wynosiła ok. 3,2-3,4 MYR za 1 USD,…