• Japonia news, News

    Japonia chce karać ministrów za ujawnienie tajnych informacji

    Zgodnie z zaproponowanym przez rząd projektem ustawy o ochronie informacji niejawnych, ministrowie, wiceministrowie, sekretarze parlamentarni oraz urzędnicy państwowi byliby karani w przypadku ujawnienia tajemnicy państwowej. Oprócz wyżej wymienionych stanowisk państwowych karze podlegać będą również przedstawiciele sektora prywatnego, np. firmy wykonujące zlecenia dla wojska, wobec których będzie można zastosować karę maksymalną…