• Indonezja news

  Posłowie Golkar Party negują założenia budżetu na rok 2012

   Posłowie Golongan Karya (The Golkar Party) uważają, że rządowe założenia odnośnie rozwoju indonezyjskiej gospodarki są nieadekwatne do faktycznej sytuacji w kraju. Przyjętą w założeniach budżetu na rok 2012 stopa wzrostu na poziomie 6.7%  jest ich zdaniem zbyt pesymistyczna. „Bazując na aktualnych warunkach ekonomicznych, śmiało można założyć, że stopa wzrostu w przyszłym…

 • Indonezja news, News

  Inflacja poniżej oczekiwań ekonomistów

  Minister spraw ekonomicznych Hatta Rajasa ogłosił, że stopa inflacji w tym roku nie osiągnie  zakładanego w budżecie poziomu 5.65%. Lipcowa stopa inflacji wyniosła 0.67% (przewidywania wahały się od 0.5 do 0.7%). W ujęciu rok  do roku nie przekroczono jeszcze 5%, dlatego też minister pozostaje optymistą i twierdzi, że  poziom 5.65%…

 • Indonezja news, News

  Inflacja wciąż na minimalnym poziomie

  Centralny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące inflacji. W czerwcu wyniosła ona 0.55% m/m, co stanowi ponad 4krotny wzrost w porównaniu do maja. Inflacja w ujęciu r/r wyniosła jednak 0.97%, co stanowi jeden z najmniejszych wskaźników wśród państw Azji. 65 z 66 ekspertów ankietowanych przez CUS wskazało, że oczekują inflacji poniżej…

 • Indonezja news, News

  Indonezyjski Bank Centralny przewiduje inflację poniżej 3.5%

  Indonezyjski Bank Centralny (BI) oszacował w poniedziałek, że wartość tegorocznej inflacji znajdzie się poniżej 3.5%, jako że narodowa gospodarka znacznie zwolniła tempo z powodu światowego kryzysu ekonomicznego. „Maksymalna wartość inflacji będzie na poziomie 3.5% za rok 2009,” powiedział Hartadi A. Sarwono, wicedyrektor banku, podczas budżetowej sesji zarządu. Sarwono stwierdził, że…

 • Indonezja news, News

  Inflacja w Indonezji na poziomie 3.5% pod koniec roku

  Dyrektor indonezyjskiego Banku Centralnego Darmin Nasution powiedział, że roczny wskaźnik inflacji w Indonezji sięgnie pod koniec grudnia 3.5%, podaje Reuters. Darmin stwierdził, że roczna inflacja będzie niska, mimo że wskaźnik inflacji w listopadzie i grudniu nieco się zwiększy. Szacując poziom inflacji w listopadzie, dyrektor Banku Centralnego stwierdził, że będzie ona…