• Indonezja news, News

    Niechęć między światem islamskim a Zachodem trwa

    Zgodnie z raportem opublikowanym przez Pew Centre niechęć pomiędzy krajami islamskimi a zachodnimi trwa. Ankietę przeprowadzono w 5 krajach zachodnich i 5 islamskich, w tym w Indonezji. Wyniki są jednak optymistyczne, gdyż tendencja wzajemnej sympatii jest rosnąca i poziom zrozumienia po obu stronach wzrasta od 10 lat. Indonezyjczycy, aby opisać…