• Artykuły, Publicystyka

    D. Roszkowska: Międzynarodowy transfer technologii a innowacyjność gospodarki ChRL

    Technologia jest kluczowym czynnikiem decydującym o tempie postępu technicznego oraz poziomie innowacyjności gospodarki. Poziom innowacyjności gospodarki mierzony jest przy wykorzystaniu szeregu wskaźników, w tym wysokości wydatków na B+R, ilości patentów, wielkości eksportu high-tech. Zgodnie jednak ze współczesnym podejściem do metodologii pomiaru innowacyjności, właściwy pomiar tej wielkości wymaga zastosowania mierników syntetycznych,…