• Hongkong news, News

    Hongkong: Wyborcze zamieszanie

    Ronny Tong, zwolennik demokracji oraz jeden czołowych ustawodawców Hongkongu, powiedział w wywiadzie, iż głosowanie nad wspieranymi przez rząd reformami wyborczymi odbędzie się prawdopodobnie dwudziestego trzeciego czerwca. Polityk podzielił się z prasą swoim domniemaniem, jakoby wybór daty był związany z corocznym marszem zwolenników demokracji, który odbywa się pierwszego lipca. Decyzja taka…

  • Hongkong news, News

    Hongkong: Podwyżki płac

    Przeprowadzona dzisiaj przez hongkoński Instytut Zarządzania Zasobami Ludzkimi ankieta ujawniła, iż ponad dziewięćdziesiąt procent spółek specjalnego regionu administracyjnego podwyższyło swoim pracownikom płace. Dla porównania w roku ubiegłym podwyżek udzieliło jedynie około trzydzieści procent ankietowanych firm. Średnie zwiększenie dochodów wyniosło 1,7%, zaś najwyższy wzrost płac zanotowano w przemyśle budowlanym (3,2%), a…