• Laos news

    Luksemburg pomaga matkom i dzieciom w Laosie

    18 dystryktów z 5 prowincji otrzymało bilionowy zastrzyk gotówki od Grand Duchy of Luxembourg. Pieniądze te mają być przeznaczone na opiekę medyczną matek i dzieci mieszkających w Laosie. Program pomocy matkom i dzieciom to: “ważny krok w kierunku osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwojowych Laosu.” Źródło: Vietiane Times Tłumaczenie: Aleksandra Kulawik