• Filipiny news

    Filipiny i Wielka Brytania przeciwko torturom

    Filipiny i Wielka Brytania przeciwko torturom

    Wielka Brytania poparła wysiłki Filipin dążące do zniesienia tortur – dołączyła bowiem do 7. edycji dorocznego wydarzenia „Basta! Run Against Torture 7” zorganizowanego w celu wyeliminowania tortur w kraju. Impreza zbiegła się z Międzynarodowym Dniem Pomocy Ofiarom Tortur ONZ. – Wielka Brytania uważa, iż tortury są odrażającym naruszeniem praw człowieka…