• Indonezja, Polecane

    Stosunki polsko-indonezyjskie

    Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Indonezją 10 lat po ogłoszeniu niepodległości w tym kraju, we wrześniu 1955 r. Obecnie duże znaczenie w dwustronnych kontaktach Polski i Indonezji odgrywa współpraca resortów obrony oraz sił zbrojnych obu państw. Indonezja jest głównym odbiorcą wyrobów polskiego przemysłu obronnego w regionie Azji. Polskie firmy, poza…