• Inne-news, Komentarze

    R. Zalski: Europa vs. Azja

    R. Zalski: Europa vs. Azja

    W połowie września ukazał się w Polityce artykuł, w którym dr Marcin Fabjański opisuje upadek Europy. Stan ten przeciwstawia gospodarczemu wzrostowi Azji. W moim artykuł odczuciu jest przejaskrawiony i częściowo niespójny logicznie. Co do ogólnego zarysu – w pełni sie zgadzam. Patrząc z Azji – gospodarczo Europa to bankrut, bez…