• Japonia news

    Kryzys jądrowy, kryzys humanitarny

    Kryzys jądrowy, kryzys humanitarny

    Pomimo wielodniowych usiłowań załogi elektrowni atomowej Fukushima by zapobiec katastrofie, we wtorek dwa reaktory jądrowe eksplodowały wyrzucając w powietrze znaczne ilości radioaktywnych substancji. Jednocześnie sytuacja wydaje się daleka od szcześliwego rozwiązania – źródła podają, że wciąż gotuje się jeden z reaktorów i istnieje duże prawdopodobieństwo dalszych radioaktywnych wycieków. Z okolicy…