• Mongolia news, News

    Konferencja nt. ochrony środowiska w Mongolii

    27. kwietnia miała miejsce w Mongolii konferencja “Nature – friendly technology transfer”. Odbyła się ona z inicjatywy Ministerstwa Ochrony Środowiska i Turystyki w Mongolskiej Akademii Nauk. Celem wydarzenia była wymiana punktów widzenia oraz rozwinięcie współpracy na rzecz ochrony środowiska między jednostkami sektora prywatnego oraz organizacjami naukowymi. Głównym tematem dyskusji były…