• Japonia news, News

    Punkty ewakuacyjne w Ehime zalane

    Punkty ewakuacyjne w Ehime zalane

    Zgodnie z informacjami zebranymi przez NHK i podanymi w sobotę (20.07), w mieście Ōzu w Japonii (prefektura Ehime) przynajmniej 6 schronów dla ludzi poszkodowanych z powodu ulewnych deszczy zostało zalanych. Powódź posuwała się w głąb lądu znacznie szybciej, niż wskazywałyby na to wcześniejsze przewidywania. 7 lipca przepływająca przez miasto Ōzu…