• Indie news, News

    Problemy z wypłatą dodatków dla pracowników Air India

    Problemy z wypłatą dodatków dla pracowników Air India

    Air India odraczała wypłaty dodatków od dwóch tygodni. Wreszcie w dniu wczorajszym ogłosiła, że dodatki dla 29 000 pracowników zostaną wypłacone wraz z wynagrodzeniem w dniu 1 listopada. Jednak po protestach związków zawodowych, narodowy przewoźnik zmienił decyzję wczoraj w nocy. Według nowych ustaleń dodatki maja zostać wypłacone 4 listopada. Ostatecznie…