• Artykuły, Publicystyka, Top news

    D. Adamus: Transkaspijski Korytarz Transportowy

    D. Adamus: Transkaspijski Korytarz Transportowy

    Korytarze transkaspijskie były przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej, krajów Europy Środkowo-Wschodniej, krajów południowego Kaukazu i Azji Centralnej już od 1993 roku, kiedy zainicjowano projekt korytarzy TRACECA (Transport Corridor Europe Caucasus Asia). Pierwotny korytarz biegł z Europy przez Morze Czarne, Północny Kaukaz i Morze Kaspijskie. Ogłoszenie chińskiej koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku na…