• Chiny news

    Chiny: Najwyższy Sąd Ludowy online

    Chiny: Najwyższy Sąd Ludowy online

    Najwyższy organ władzy sądowniczej ChRL zaczął publikować swoje orzeczenia i wyroki online z dniem 02.07.2013 r. Wszystkie wyroki Najwyższego Sądu Ludowego będą publikowane na witrynie court.gov.cn/zgcpwsw. Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie przejrzystości organów sprawiedliwości. Ruch ten ma za zadanie zagwarantować obywatelom prawo dostępu do informacji oraz rozszerzyć nadzór nad wymiarem…