• Chiny news

    Wzrost chińskiego eksportu może spaść do 20 %

    Według dwóch raportów opracowanych na zlecenie władz Chin, wzrost eksportu towarów z tego kraju może spaść do 20%, w wyniku działania czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Według raportu Centrum Badań nad Rozwojem, think-tanku podlegającego chińskiej Radzie Państwa, wzrost eksportu z Chin w 2011 roku może spaść do 20% z 31% w…

  • Chiny, [ ANALIZY ]

    Dlaczego Chiny drożeją? Rewaluacja chińskiego juana a presja inflacyjna

    Poniższa analiza przedstawia główne przyczyny i skutki dewaluacji chińskiego juana w roku 2005, a także obrazuje zachowanie się zakładanej przez ekonomistów inflacji po wprowadzeniu płynnych kursów walutowych w Chińskiej Republice Ludowej. Wyjaśnia główne przyczyny wysokiego poziomu inflacji, a także charakteryzuje strukturę importu w odniesieniu do obniżki kosztów dóbr importowanych przy…