• News, Tajlandia news

    Siam Cement notuje straty

    Największy tajski konglomerat przemysłowy, Siam Cement Plc, ponosi straty. Dzieje się tak po raz pierwszy od 2000 roku. Przyczyną jest załamanie cen ropy. Siam Cement, który czerpie nawet połowę zysków ze sprzedaży wytworów petrochemicznych, przewiduje na 2009 rok 10 proc. spadek sprzedaży, który ma być spowodowany przez dalszy spadek cen.…