• Indie news

    Wysoki wskaźnik korupcji w Indiach

    Indie znalazły się w czołówce krajów dotkniętych korupcją, obok Afganistanu, Kamerunu, Iraku, Liberii, Nigerii i Ugandy. Ponad połowa mieszkańców tych państw przyznaje się do wręczania łapówek. Raport opracowany przez agencję Transparency International skupia się na małych przekupstwach. Opiera się on na badaniach przeprowadzonych na grupie ponad 91 000 ludzi z…