• Komentarz eksperta

    Dominik Konieczny: Bańka na chińskim rynku nieruchomości

          Zarówno w krajowych mediach jak i prasie światowej w ostatnim okresie pojawiły się opinie wskazujące, że stoimy przed poważnym załamaniem na chińskim rynku nieruchomości, którego negatywne skutki ograniczą tempo rozwoju gospodarczego ChRL, co w konsekwencji będzie skutkowało zmniejszeniem dynamiki ożywienia gospodarki światowej. Pozornie ten wywód wydaje się być zasadny. Moim…