• Wydarzenia i zapowiedzi

    Polska w Azji: Wyniki wyborów do Sejmu RP 2011

    Szanowni, Zebrano już głosy ze 100 procent komisji wyborczych i najprawdopodobniej dziś wieczorem Państwowa Komisja Wyborcza ogłosi pełne wyniki wyborów do Sejmu RP. Poniżej prezentujemy wyniki kandydatów, którzy wzięli udział w naszej ankiecie: Platforma Obywatelska Andrzej Halicki, Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych poprzedniej kadencji, w pracach której poświęcał sprawom azjatyckim…