• Filipiny news, News

    Plemienny program nauczania kluczem do Edukacji dla Wszystkich na Filipinach

    Plemienny program nauczania kluczem do Edukacji dla Wszystkich na Filipinach

    Departament Edukacji (ang. DepEd) zamierza zaoferować różnym grupom etnicznym na Filipinach oddzielne programy nauczania, które zdaniem urzędników będą odpowiadać potrzebom tych społeczności. Inicjatywa jest częścią szerszego programu Edukacja dla Wszystkich (ang. EFA) realizowanego przez departament. „Gdy mówimy o Edukacji dla Wszystkich mamy na myśli dotarcie nawet do tych, będących na…