• Birma news

    Czy UWSA zasili szeregi junty?

    Armia Wa w północnej części Birmy będzie musiała pewnego dnia zasilić szeregi junty, ponieważ państwo nie akceptuje więcej niż jednej armii krajowej.…