• Birma news

    Czy UWSA zasili szeregi junty?

    Armia Wa w północnej części Birmy będzie musiała pewnego dnia zasilić szeregi junty, ponieważ państwo nie akceptuje więcej niż jednej armii krajowej. Junta ostrzegła Armię Wa, że podejmie odpowiednie środki, aby nakłonić ją do zmiany swego stanowiska. Delegacja z Win Thein’em na czele spotkała się z 30,000-ną UWSA we wtorek…