• Korea Pd, Polecane

    Hangeul kontra sushi? Promocja nowego wizerunku Korei Południowej i koreańskiego pisma.

    Akcentowanie dumy narodowej jest we współczesnym świecie ( a zwłaszcza w Azji)  istotnym elementem zarówno polityki wewnętrznej jak i zagranicznej. Działania te kojarzone z szeroko manifestowanym patriotyzmem, propagowaniem dóbr kultury, czasem z indoktrynacją, są realizowane przez nietypowe narzędzia. Czy bowiem uczynienie z systemu pisma produktu reklamowanego w świecie jako obiekt…