• Japonia news

    Japonia: Umowa o partnerstwie gospodarczym z Peru

    Premier Japonii, Hatoyama Yukio i prezydent Peru, Alan Garcia, zgodzili się co do kontynuacji prac nad umową o partnerstwie gospodarczym, która jest obecnie negocjowana, oraz wzmocnienia dwustronnej współpracy na rzecz wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. Podczas dwudniowej wizyty Garcii w Japonii, oba kraje wymieniły również noty dyplomatyczne, prowadzące do dwustronnego…