• Artykuły, Komentarz eksperta, Publicystyka

    A. Zwoliński: ASEAN integruje system bankowy

    A. Zwoliński: ASEAN integruje system bankowy

    Wiele mówi się ostatnimi czasy o zmianach na rynku bankowym w Unii Europejskiej. Pakiety aktów prawnych m.in. dyrektywa PS2D2, pakiet MiFID II/MiFIR, czy plany Komisji Europejskiej związane z „Completing the Banking Union” z 11 października 2017 r. zmieniają sektor bankowy, wywołując liczne dyskusje. Opinia publiczna tylko w wyjątkowych przypadkach interesuje…