• Indie news, News

    23 tysiące nowych miejsc pracy jeszcze w 2010 roku w Indiach

    Według Global Consultancy Ernst & Young donosi, że w ciągu najbliższych miesięcy sześć sektorów gospodarczych (opieka zdrowotna, nieruchomości, edukacja i szkolnictwo, bankowość, usługi finansowe i ubezpieczeniowe oraz IT/ITES), ma zamiar stworzyć dodatkowe miejsca pracy w Indiach. Silne ożywienie gospodarcze w kraju i poprawa nastrojów na świecie, spowoduje zwiększenie liczby zatrudnionych…