Relacje z podróży

T. Janyst: Relacja z inauguracji Unijno-Chińskiego Roku Młodzieży

W dn. 10-12 stycznia w Brukseli odbyła się ceremonia otwarcia Unijno-Chińskiego Roku Młodzieży, podczas której Wspólną Deklarację dot. młodzieży podpisali Pani Androulla Vassiliou komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży i Pan Wang Xiao, dyrektor ACYF (All China Youth Foundation, powstałego w 1949 roku zrzeszenia chińskich organizacji młodzieżowych, współpracującego z ok. 300 mln młodych osób). Wspólna Deklaracja zakłada, m.in. współpracę przy organizacji przedsięwzięć związanych z obchodami Unijno-chińskiego Roku Młodzieży, wydzielenie sektora dot. młodzieży w dialogu politycznym, organizację co najmniej raz do roku spotkań dot. spraw młodzieży. Przygotowano również specjalny fundusz w wysokości 1.1 mln EURO, z którego wydzielone zostaną środki na wybrane projekty. Projekty można będzie zgłaszać od lutego, kiedy też pojawią się zasady zgłoszeń, do czerwca br.

Jest to pierwsze w historii Unii Europejskiej nawiązanie współpracy tak wysokiej rangi z jakimkolwiek innym krajem na gruncie spraw młodzieży, mobilności akademickiej i wolontariatu.

unia_chiny_rok_mlodziezy2

Obchody rozpoczął mową powitalną Pan Gregory Paulger, dyrektor ds. młodzieży i sportu w Komisji Europejskiej DG ds. Edukacji i Kultury. Następnie w panelu moderowanym przez Pana Asada Bega z Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych przedstawiono historię poprzednich konferencji, których zwieńczeniem jest właśnie Unijno-Chiński Rok Młodzieży. Paneliści: Pani Dong Xia, zastępczyni Sekretarza Generalnego ACYF (All China Youth Federation) i Pan Giuseppe Porcaro, Sekretarz Generalny EYF (European Youth Forum), opisali postanowienia deklaracji podpisanej w 2005 roku w Tianjinie, która zainicjowała kolejne spotkania zmierzające do zacieśnienia więzi i zwiększenia wymiany między chińską a europejską młodzieżą. Do najważniejszych z tych konferencji należą: Szczyt UE-Chiny w Helsinkach, 9. września 2006, podczas którego podkreślono wagę współpracy organizacji młodzieżowych z UE i Chin oraz wymiany studentów; Szczyt UE-Chiny w Pekinie 28. listopada 2007, podczas którego przeniesiono dyskusję na temat młodzieży na poziom ministerstw; Szczyt UE-Chiny w Nankinie 30. listopada 2009, podczas którego zdecydowano, że rok 2011 będzie Unijno-Chińskim Rokiem Młodzieży; pierwsze Unijno-Chiński Spotkanie Młodych Liderów w Szanghaju 10. maja 2010 oraz podpisanie 6. października 2010 roku w Brukseli Wspólnego Planu Działań dot. Unijno-Chińskiego Roku Młodzieży.

Następnie Pan James Moran, Dyrektor ds. Azji w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, wygłosił prezentację dot. stosunków unijno-chińskich. Podkreślił, że obecnie między państwami występuje niespotykana wcześniej w historii wzajemna zależność. Zwrócił także uwagę na przeniesienie punktu ciężkości polityki międzynarodowej w stronę Chin oraz na pogłębienie się wzajemnego zrozumienia między krajami Unii Europejskiej a Chinami.

Kolejne przemówienie wygłosił Pan Pascal Lejeune, kierownik programu „Młodzież w działaniu”,  który przedstawił zarys historii programu Erasmus sięgającej roku 1987 oraz program „Młodzież w działaniu” 2007-2013 i Ramy współpracy europejskiej dot. młodzieży w latach 2010-2018.

Omówił także program grantów na projekty związane ze współpracą młodzieży unijno-chińskiej. W lutym przedstawione zostaną dokładne warunki uczestnictwa w konkursie wniosków i rozpocznie się call for papers, które skończy się 1. czerwca. Wyniki zostaną zakomunikowane we wrześniu br.

Z budżetu programu, który wynosi  1.1 mln EURO, przeznaczone zostaną środki na najlepsze ze zgłoszonych projektów. Finansowanie obejmować będzie maksymalnie 50% wszystkich kosztów związanych z projektem.

Uczestnicy następnie podzielili się na cztery grupy i rozpoczęli warsztaty. Tematy warsztatów były następujące:

1. Nieformalna nauka i praca dla młodych osób. Jak rozwijać unijno-chińskie projekty młodzieżowe z pomocą programu „Młodzież w działaniu”;

2. Wolontariat młodzieżowy;

3.  Programy wymian studenckich i badawczych. Mobilność akademicka;

4.  Dostęp młodych ludzi do kultury i twórczości.

Osobiście brałem udział w warsztatach poświęconych programom wymian studenckich i badawczych. Podczas warsztatów omówiono program Maria Curie, działający od 1990, które wspiera młodych badaczy ze wszystkich dziedzin oferując im stypendia.

Najwięcej uwagi poświęcono programowi Erasmus Mundus, umożliwiającemu studentom z UE studia poza jej granicami oraz, w szerszym zakresie, studia w UE dla osób spoza jej terytorium. Jeśli idzie o studentów spoza UE korzystających z programu Erasmus Mundus, to znaczną ich większość stanowią studenci z Azji. Podkreślono nierównowagę w wymianie studenckiej między Azją a UE. Więcej Chińczyków pragnie studiować w Europie, a mniej Europejczyków w Chinach. Program stypendialny i wysokość stypendiów jest także nierówna, na korzyść studentów z Europy.

Następnie dyskutowano nad problemami związanymi z mobilnością studencką, wśród których wymieniono: niskie stypendia, problemy wizowe, mały dostęp do informacji o stypendiach, ograniczony wybór uniwersytetów, trudności w procesie aplikacyjnym, barierę językową, szok kulturowy, problemy z integracją, różnice między systemami edukacyjnymi i zagadnienie uznawalności dyplomów.

Jako możliwe rozwiązania problemów związanych z brakiem informacji, trudnościami aplikacyjnymi i problemami organizacyjnymi po przeniesieniu wskazano stworzenie strony internetowej, która zawierałaby informacje lub linki dot. programów stypendialnych, wywiady z osobami, które z takich programów korzystały oraz praktyczne informacje dot. studiowania w wybranym przez studenta kraju.

unia_chiny_rok_mlodziezy

Przedstawiono także wyniki ankiety przeprowadzonej wśród studentów programu Erasmus Mundus:

– studenci spoza UE wybierali częściej kierunki związane z inżynierią i naukami ścisłymi, zaś Europejczycy kierunki humanistyczne i społeczne;

– studia na danym uniwersytecie były oceniane lepiej przez osoby, które już je ukończyły, niż przez aktualnych studentów;

– po skończeniu studiów informatycznych i matematycznych osoby spoza UE zwykle rozpoczynały pracę w jej granicach, zaś absolwenci prawa i kierunków biznesowych wracali częściej do swoich krajów rodzinnych;

– jako powód opuszczania Europy po studiach wskazywano zwykle względy rodzinne lub brak pozwolenia na pracę w UE. Lepsze możliwości kariery poza UE miało tylko 3.2% respondentów;

– w 3-5 lat po ukończeniu studiów wielu z absolwentów rozpoczyna studia doktoranckie; odsetek ten jest znacznie mniejszy zaraz po ukończeniu studiów magisterskich;

– 25% uczestników programu Erasmus Mundus znalazło w czasie tych studiów partnera/partnerkę.

Warsztaty zakończyły się dyskusją nad alternatywą do mobilności. Wspomniano o wirtualnej mobilności, nauce na odległość, e-twinningu. Uczestnicy warsztatów byli zgodni, że te możliwości mogą uzupełniać zwykły program nauki akademickiej, ale nie mogą go zastąpić.

Kolejnego dnia obchodów, 11. stycznia, po przemówieniach Pana Jana Truszczyńskiego, dyrektora generalnego ds. Edukacji i Kultury Unii Europejskiej, Pana Miklósa Soltésza i Ambasadora Misji Chińskiej przy UE, pana Song Zhe, uczestnicy  byli świadkami podpisania wspólnej deklaracji dot. młodzieży przez Panią Androullę Vassiliou komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży i Pana Wang Xiao, dyrektora ACYF.

Po podpisaniu dokumentu odbyła się kolejna sesja, podsumowująca ceremonię otwarcia Unijno-Chińskiego Roku Młodzieży, którą moderował Pan Jan Pakulski. Panelistami byli: Pani Dong Xia, zastępczyni sekretarza generalnego ACYF, Britta Heidemann, ambasadorka dobrej woli, Pani Shada Islam, kierowniczka programu azjatyckiego w Centrum Polityki Europejskiej (EPC), Pani Katarina Nevedalova, wiceprzewodnicząca EYF i Pan Xie Yongjun, sekretarz III stopnia w Misji Chińskiej przy UE.

Wieczorem uczestnicy ceremonii uczestniczyli w oficjalnym przyjęciu wydanym przez Pana Song Zhe, Ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej przy Unii Europejskiej. Kolejnego dnia zaś odwiedzili Parlament Europejski, gdzie wysłuchali prezentacji o funkcjonowaniu tej instytucji.

Ceremonia otwarcia, w mojej ocenie, zakończyła się sukcesem. Przedstawiciele organizacji młodzieżowych z całej Europy i Chin nawiązali ze sobą kontakt i dalej podtrzymują go, m.in. przez serwisy społecznościowe, co w przyszłości może zaowocować wspólnymi projektami.

Główna uwaga uczestników położona była na konkurs projektów, który rozpocznie się w lutym. Informacja o tym konkursie powinna być możliwie najszerzej rozpowszechniona, by zapewnić jak największą liczbę uczestników i wysoką jakość składanych wniosków.

Tomasz Janyst

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
T. Janyst: Relacja z inauguracji Unijno-Chińskiego Roku Młodzieży Reviewed by on 19 stycznia 2011 .

W dn. 10-12 stycznia w Brukseli odbyła się ceremonia otwarcia Unijno-Chińskiego Roku Młodzieży, podczas której Wspólną Deklarację dot. młodzieży podpisali Pani Androulla Vassiliou komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży i Pan Wang Xiao, dyrektor ACYF (All China Youth Foundation, powstałego w 1949 roku zrzeszenia chińskich organizacji młodzieżowych, współpracującego z ok. 300 mln młodych osób).

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź