Komentarz eksperta

S. Prokurat: Praca 2.0 a Azja cz.1

Sergiusz-Prokurat2Co dzieje się z pracą w Europie (w tym w Polsce) i USA? Po pierwsze, ucieka do Azji. Po drugie, ulega automatyzacji (ludzie zastępowani są przez aplikacje, software, maszyny, roboty). Po trzecie, ulega hiperspecjalizacji. Europę i USA może uratować jedynie przestawienie jednostek na pracę 2.0. To jednak wymaga umiejętności kreatywnego myślenia.

W swojej książce, która w ciągu trzech tygodni rozeszła się w USA w 16 tys. sztuk, podkreślam, że żyjemy w trakcie niezwykłej rewolucji. Obserwujemy powstający Cyfrowy Świat. Żyjemy w Cyfrowej Epoce (Digital Age), w momencie gdy praca ulega prawdziwej transformacji, tak jak nasze życie, dzięki nowym technologiom. Przemiany globalne, liberalizacja handlu na światowych rynkach i rewolucja technologiczna (najpierw Internet, potem Web 2.0), sprawiły, że granice państw czy bloków gospodarczych nie mają już podstawowego znaczenia. To dlatego w świecie pracy 2.0 praca przy produkcji jako towar globalny został zreinterpretatowany jako: solidnie, tanio, szybko i w Azji.

work_2.0

Źródło: http://www.work-2-0.com/ S.Prokurat, Work 2.0: nowhere to hide, North Charlestion 2013.

Na początku lat 90. cały zachodni świat zaczął przenosić się z produkcją do krajów azjatyckich. Przedsiębiorcy coraz częściej szukając alternatywy dla trudnych warunków prowadzenia działalności, drogich surowców, licznych obciążeń podatkowych, oraz – a może przede wszystkim – mało wyrozumiałej dla ich problemów biurokracji, zaczęli postrzegać kraje takie jak Indie, Chiny czy Indonezja jako miejsce inwestycji lub outsourcingu usług ze względu na niskie koszty pracy. Obecnie kontakt z partnerami z Azji jest natychmiastowy i bezproblemowy, co jeszcze 20 lat temu nie było takie oczywiste, a współpraca daje obopólną korzyść. Głównymi korzyściami z globalizacji jest obniżka kosztów produkcji – a zatem i cen wytwarzanych towarów i usług – oraz lepsze wykorzystanie dostępnych na świecie zasobów pracy i kapitału. Przyspieszenie procesu globalizacji na przełomie XX i XXI wieku było możliwe dzięki skokowemu postępowi w rozwoju technologii komputerowych i telekomunikacyjnych oraz obniżeniu cen transportu. Dzięki multimediom i światowej sieci internetowej dostęp towarów i usług stał się prostszy, a co za tym idzie łatwiejsze stało się znajdowanie miejsc, gdzie wytwarzanie dóbr, wydobycie surowców, koszty pracy itp. będą najbardziej atrakcyjne dla potencjalnego inwestora.

Należy tutaj podkreślić, ze sam proces globalizacji opierał się na włączeniu się krajów dotychczas słabo rozwiniętych gospodarczo lub prowadzących dotąd politykę izolacjonizmu do gospodarki światowej. Do krajów tych zaliczyć można na przykład Indie i Chiny. Spowodowało to z jednej strony przystąpienie do rynków światowych ponad dwóch miliardów potencjalnych konsumentów – co stanowi największą rewolucję popytową w historii – zaś z drugiej strony otworzyło możliwość przeniesienia dużej części światowej produkcji do krajów azjatyckich. Nie bez znaczenia jest również fakt, że państwa te dokonały wielu reform gospodarczych, w tym obniżyły podatki i inne koszty związane z pracą i produkcją. Kraje Azji Wschodniej – Chiny, Indie, Indonezja – obecnie nie znajdują się już, jak zwykliśmy myśleć, na „progu cywilizacji”, lecz są „naszymi bezpośrednimi sąsiadami”.

W wyniku globalizacji produkcja dóbr pracochłonnych, opartych o przemysł, przeniósła się do Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, dzięki czemu ceny produktów wyraźnie się obniżyły. Ubocznym skutkiem globalizacji okazała się presja na obniżkę płac pracowników w krajach wysoko rozwiniętych w dziedzinach, które wystawione są na konkurencję krajów o niskich płacach. Praca w przemyśle uciekła na Wschód do Chin, Indonezji, Indii. Co ciekawe, nie dlatego, że w Azji pracownicy są tańsi niż Europejczycy czy Amerykanie, ale dlatego, że są mniej kosztowni niż zastąpienie ich najnowocześniejszymi technologiami. Doskonale obrazuje to rysunek, na którym widać, które typy zawodów wyparowały w USA.

01

Industry job growth and income in USA, 2001-2011 in USA. Źródło: S.Prokurat, Work 2.0: nowhere to hide, North Charlestion 2013, s.31.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
S. Prokurat: Praca 2.0 a Azja cz.1 Reviewed by on 16 grudnia 2013 .

Co dzieje się z pracą w Europie (w tym w Polsce) i USA? Po pierwsze, ucieka do Azji. Po drugie, ulega automatyzacji (ludzie zastępowani są przez aplikacje, software, maszyny, roboty). Po trzecie, ulega hiperspecjalizacji. Europę i USA może uratować jedynie przestawienie jednostek na pracę 2.0. To jednak wymaga umiejętności kreatywnego myślenia. W swojej książce, która

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź