Japonia news,News

Rośnie liczba zgłaszanych przypadków przemocy domowej

W pierwszej połowie 2012 r. japońska policja otrzymała 2016 zgłoszeń o przemocy domowej, co daje wzrost o 46,3% w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. W 94,3% przypadków ofiarą przemocy jest kobieta. Znaczący wzrost zgłoszeń o przemocy wobec współmałżonka odnotowano w 3 prefekturach w regionie Kanto: w Saitama liczba zgłoszeń wyniosła 156 (wzrost o 100), w Chiba 121 zgłoszeń (wzrost o 84), a w Gunma 102 zgłoszenia (wzrost o 62). Policyjni urzędnicy uważają, że wzrost odnotowanych przypadków jest związany z działaniami policji polegającymi na nakłanianiu ofiar przemocy domowej do składania zeznań. Policyjna akcja rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku po tym, jak funkcjonariusze z posterunku w pref. Chiba zaniedbali sprawę uporczywego nękania (stalkingu), czego skutkiem była śmierć dwóch osób w Saikai, w pref. Nagasaki.

Jeśli chodzi o ogólną statystykę przestępczości, to w okresie od stycznia do czerwca to Japonia odnotowuje spadek o 6,4% – 665.666 przestępstw, z czego 75% stanowią kradzieże (550.062 odnotowanych przypadków – spadek o 8%). Wzrosła natomiast liczba poważnych przestępstw, takich jak napady, nieobyczajne zachowania w miejscach publicznych oraz przestępstwa na tle seksualnym.

Źródło: Japan Times Online

Opracowała: Agata Czapkowska

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Rośnie liczba zgłaszanych przypadków przemocy domowej Reviewed by on 13 lipca 2012 .

W pierwszej połowie 2012 r. japońska policja otrzymała 2016 zgłoszeń o przemocy domowej, co daje wzrost o 46,3% w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. W 94,3% przypadków ofiarą przemocy jest kobieta. Znaczący wzrost zgłoszeń o przemocy wobec współmałżonka odnotowano w 3 prefekturach w regionie Kanto: w Saitama liczba zgłoszeń wyniosła 156 (wzrost

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź