Artykuły,Indie news,Spotkania CSPA

Relacja z 20. spotkania CSPA – dr Jakub Zajączkowski: Ewolucja stosunków Indie-Unia Europejska u progu XXI wieku

W piątek 23 listopada w naszej siedzibie przy Nowym Świecie odbyło się 20. już spotkanie organizowane przez Centrum Studiów Polska-Azja, tym razem poświęcone ewolucji stosunków Indie-Unia Europejska u progu XXI wieku. Naszym gościem był dr Jakub Zajączkowski (Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami), spotkanie poprowadziła dr Agnieszka Kuszewska, ekspertka ds. Indii i Pakistanu CSPA. Pomimo „trudnej” pory (piątkowe popołudnie) cieszyło się ono dość sporym zainteresowaniem.

W swojej trwającej ponad godzinę prelekcji dr Zajączkowski poruszył istotne z punktu widzenia dzisiejszych stosunków międzynarodowych zagadnienia dotyczące relacji polityczno-gospodarczych między Unią Europejską i Indiami. Prelegent zwrócił uwagę na specyfikę tych relacji, a także ich pogłębienie odnotowywane zwłaszcza w pierwszej dekadzie XXI wieku, wraz z rosnącą rolą i aspiracjami Indii na scenie międzynarodowej. Dr Zajączkowski podkreślił także, iż efektywność nawiązywania współpracy z tak istotnymi uczestnikami współczesnych relacji, jak rosnące azjatyckie potęgi (zwłaszcza Chiny i Indie), jest ważnym miernikiem zdolności Unii do podejmowania skutecznych działań na arenie międzynarodowej. Chodzi tu nie tylko o kwestie gospodarcze, ale także w te, które stanowią swego rodzaju „towar eksportowy” Unii, czyli promowanie idei kojarzonych z tak zwanymi atrybutami „soft power”, a więc zasad demokracji i poszanowania praw czł

owieka. Prelegent podkreślił wspólne interesy UE i Indii, które próbuje się realizować w ramach partnerstwa strategicznego i omawia się na corocznych szczytach UE-Indie. Ich celem jest wypracowanie lepszej umiejętności w stawianiu czoła zagrożeniom, jakie niesie za sobą XXI wiek, na przykład problemom związanym z terroryzmem, czy piractwem.

Dużo uwagi zostało poświęcone postrzeganiu UE przez Hindusów, którzy wolą jednak utrzymywać relacje z poszczególnymi, reprezentowanymi przez rządy państwami unijnymi, wśród których na czoło wysuwają się Niemcy, będący obecnie 7. partnerem handlowym Indii.  Kwestie gospodarcze są w relacjach unijno-indyjskich priorytetowe, Unia jest bowiem najważniejszym partnerem handlowym Indii, a obecny kryzys w strefie euro budzi duży niepokój w New Delhi. Część spotkania została poświęcona tematyce utworzenia strefy wolnego handlu (FTA – Free Trade Agreement), która obejmowałaby Indie i Unię. Niewątpliwie stanowiłoby to nowy krok na drodze zacieśnienia dwustronnych unijno-indyjskich relacji, wciąż jednak istnieje wiele przeszkód i trudnych do rozwiązania problemów, które uniemożliwiają sfinalizowanie FTA. Konkluzją spotkania było stwierdzenie, iż trudno obecnie oceniać relacje unijno-indyjskie w sposób jednoznacznie pozytywny, ponieważ ich potencjał pozostaje w znacznym stopniu niewykorzystany. Istnieje jednak perspektywa i konieczność pogłębienia współpracy między innymi w dziedzinie nowoczesnej technologii, współpracy naukowej oraz powiększenie mobilności wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Po prelekcji dr Zajączkowskiego odbyła się dyskusja z udziałem gości, którzy przybyli na spotkanie. Szczególnie podkreślano w niej konieczność zwiększenia „obecności” Polski w relacjach handlowych z Indiami.

zp8497586rq
Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Relacja z 20. spotkania CSPA – dr Jakub Zajączkowski: Ewolucja stosunków Indie-Unia Europejska u progu XXI wieku Reviewed by on 11 grudnia 2012 .

W piątek 23 listopada w naszej siedzibie przy Nowym Świecie odbyło się 20. już spotkanie organizowane przez Centrum Studiów Polska-Azja, tym razem poświęcone ewolucji stosunków Indie-Unia Europejska u progu XXI wieku. Naszym gościem był dr Jakub Zajączkowski (Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami), spotkanie poprowadziła dr Agnieszka Kuszewska, ekspertka ds. Indii

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar