BLOGOSFERA,Chiny news

Wiesław Pilch przedstawia: Rating Francji obniżony!

Dagong, chińska agencja ratingowa w dn. 8.12.2011obniżyła rating kredytowy Republice Francuskiej z AA- do A+ z perspektywą negatywną. W czerwcu 2011 Dagong umieścił Francję na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym. Brany był pod uwagę wpływ jaki mają czynniki takie jak: coraz wyższy wskaźnik długu publicznego oraz rosnące ryzyko finansowe systemu, które z kolei jest spowodowane europejskim kryzysem zadłużenia. Czynniki te mają decydujący wpływ na wzrost gospodarczy i status finansowy Francji. Ta obniżka potwierdza wcześniejsze poglądy agencji na tę sprawę i Dagong uważa, że spowolnienie gospodarcze jest większe niż oczekiwano, a gospodarka pozostanie słaba w średnim okresie. Rządowy cel konsolidacji fiskalnej jest trudny do osiągnięcia, a zewnętrzne ryzyka krajowego systemu fiskalnego stale rosną w wyniku pogłębiania się i rozprzestrzeniania kryzysu zadłużenia europejskiego, który idąc w parze dużymi wydatkami rządu i instytucji finansowych podważa wypłacalność rządu francuskiego.
Główne przyczyny obniżenia ratingu Francji są następujące:

1. Biorąc pod uwagę krajowe problemy strukturalne, francuska gospodarka ma coraz mniej witalności i międzynarodowej konkurencyjności. W średnim okresie wzrost gospodarczy pozostanie słaby, szczególnie wobec zastosowania wewnętrznej polityki oszczędnościowej i ogólno europejskiego kryzysu zadłużenia. W ostatnich latach odnotowano stały spadek międzynarodowej konkurencyjności gospodarczej Francji, spowodowany wieloma krajowymi problemami strukturalnymi, a widoczny głównie w spadku wielkości eksportu i high- tech. Te ostanie czynniki oraz stopniowy wzrost deficytu na rachunku bieżącym spowolni wzrost gospodarczy i spowoduje wysoką stopę bezrobocia. Główne przyczyny tego stanu rzeczy są następujące: po pierwsze- wynagrodzenia rosną szybciej niż wydajność pracy co powoduje zwiększenie kosztów przedsiębiorstw krajowych co z kolei osłabia konkurencyjność francuskich produktów na rynku międzynarodowym, po drugie- system wysokich podatków i wzrost dobrobytu osłabia normalne funkcjonowanie rynku pracy, prowadzi do niskiej gotowości do zatrudnienia i niskiego udziału w rynku pracy, a dodatkowo nasila presję na wydatki publiczne, co z kolei ogranicza fiskalny spokój dla stymulowani gospodarki. Wreszcie po trzecie- oczywisty trend starzenia się populacji ogranicza potencjał wzrostu gospodarczego. W średnim okresie francuska sytuacja makroekonomiczna stanie się jeszcze bardziej skomplikowana. Mianowicie, od początku 2011 r. tempo wzrostu francuskiej konsumpcji krajowej, inwestycji i handlu zagranicznego zmniejsza się z kwartału na kwartał. Przewiduje się, że dynamika realnego tempa wzrostu gospodarczego będzie wynosiła 1,7% i 0,3% odpowiednio w 2011 i 2012. i będzie utrzymywać przeciętne tempo wzrostu 0,8% w średnim okresie, które to tempo jest znacznie niższe od francuskich prognoz urzędowych.

2. Francuski rząd ogłosił dwa terminy stosowania radykalnych środków oszczędnościowych, ale możliwość wykonania zaplanowanych celów konsolidacji fiskalnej jest znikoma, przy pogarszaniu się średnioterminowego zadłużenia. Francja od dawna prowadzi ekspansywną politykę fiskalną. W wyniku utrzymywania ciągłego deficytu budżetowego, rząd prowadzi do wzrostu zadłużenia. Od początku 2011 utrzymuje silną chęć konsolidacji fiskalnej i ogłosił dwie rundy działań oszczędnościowych w sierpniu i listopadzie mające na celu stałe cięcie deficytu poprzez zwiększanie dochodów i zmniejszanie wydatków. Działania te mają przywrócić równowagę fiskalną do 2016r. Środki te mają pomóc w opanowaniu sytuacji fiskalnej i złagodzeniu obaw rynku. Jednak biorąc pod uwagę, że urzędowa prognoza wzrostu gospodarczego oraz plan cięć deficytu budżetowego jest dość optymistyczny, istniejące środki oszczędnościowe mogą nie zapewnić realizacji założonego celu.

3. Sektor bankowy znajduje się w procesie delewarowania i pozostaje stabilny. Jednak krajowe spowolnienie gospodarcze i pogorszenie finansowych warunków zewnętrznych może spowodować erozję stabilności banku. W bankach francuskich wskaźnik przeterminowanych kredytów rośnie nieprzerwanie od 2008 r. Natomiast stopy prowizji spadają. Wraz z ogólnym spowolnieniem gospodarczym strefy euro, w tym Francji, jakość aktywów banków spada. Dodatkowo, ma miejsce bezpośrednie i pośrednie narażenie na straty francuskiego sektora bankowego z Portugalii, Włoch, Irlandii, Grecji i Hiszpanii na kwotę 852,3 mld. Euro, co stanowi 17,2% jego całkowitej ekspozycji zewnętrznej. Spadek aktywności gospodarczej oraz cen obligacji w tych krajach pogorszy jakość aktywów i rentowność francuskiego sektora bankowego. Tymczasem, francuskie banki opierają swoją działalność głównie na hurtowej sprzedaży finansowania. Depozyty w relacji do zobowiązań są relatywnie mniejsze, dzięki czemu banki są bardziej narażone na wahania płynności rynku. Zwłaszcza w przyszłości, gdy niestabilna sytuacja w gospodarczej strefie euro się pogłębi, wzrosną francuskie stopy oprocentowania kredytu międzybankowego co znacznie ograniczy możliwości krótkoterminowego finansowania banków francuskich. Nie można wykluczyć takiego rozwoju sytuacji w której w celu zapewnienia zaufania rynku i spełnienia wymogów kapitałowych- banki będą potrzebowały kolejnej rundy wykupu akcji przez rząd lub gwarancji rządowych.

Wg.Dagong

P.S. Ta informacja  ukazała sie na moim blogu www.wieslawpilch.salon24.pl dn.12.12.201. Jak widać, była opóźniona w stosunku do wiadomości źródłowej o 4 dni. Wiecie dlaczego? Ponieważ NIKT, dosłownie NIKT w polskim- ale teraz śmiem twierdzić ze w europejskim internecie- NIE PODAŁ  tej informacji! Horror? Obłęd? A może norma? Chyba to ostatnie zmieszane z lekceważeniem. Ale, żeby taki skromny Pilch, zwykły bloger miał tę czelność i wybiegał przed szereg? No i co z tego że przypadkowow nadział się na elektryzującą informację? Powonien siedzieć cicho i nie podskakaiwać! Bo może dostać w łeb! No więc właśnie czekam, kiedy i w jaki sposób dostanę w ten swój łysy łeb- i jakoś nic. A jeśli ktoś jest ciekaw jaki odzew miała ta informacja, to zapraszam do mnie i zobaczcie licznik.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Wiesław Pilch przedstawia: Rating Francji obniżony! Reviewed by on 19 grudnia 2011 .

Dagong, chińska agencja ratingowa w dn. 8.12.2011obniżyła rating kredytowy Republice Francuskiej z AA- do A+ z perspektywą negatywną. W czerwcu 2011 Dagong umieścił Francję na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym. Brany był pod uwagę wpływ jaki mają czynniki takie jak: coraz wyższy wskaźnik długu publicznego oraz rosnące ryzyko finansowe systemu, które z kolei jest spowodowane europejskim kryzysem zadłużenia.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Z historii biorę wskazówki dla teraźniejszości z myślą o przyszłości. Makroekonomia którą się fascynuję, pozwala mi na ogląd rzeczywistości gospodarczej takiej, jaka ona jest naprawdę. Niezafałszowana. Sinoligia to namiętność, pewnie ostatnia w moim życiu- więc tym ceneniejsza. "Wiesław Pilch przedstawia" autorski blog p.Wiesława Pilcha. Redakcja portalu polska-azja.pl, będącego platformą swobodnej wymiany myśli na tematy azjatyckie, nie ponosi odpowiedzialności za publikowane na blogu autora treści.

komentarze 2

 • A wie Pan, że o tym nie pomyślałem. Pan jednak ma „łeb jak cebrzyk”. GRATULUJĘ!

 • Gdyby Standard & Poor’s, Moody’s albo Fitch obniżyły rating Francji, tę wiadomość zapewne powtórzyłyby jak papugi polskojęzyczne media, od TVN24 do GW. Sęk w tym, że lepiej jeśli istnienie Dagong stanowi tajemnicę. Taką samą, jak to, że Chiny budują superkomputery, stacje orbitalne itd. Po co przeciętny zjadacz chleba w III RP ma się dowiadywać, że jest taki kraj, który dobrze sobie radzi bez amerykańskich technologii oraz europejskich „wartości”? Po co ma wiedzieć, że jego instytucje i firmy jak np. agencje ratingowe zaczynają się liczyć w świecie? Żeby mu się śniło jak to skośnoocy najeźdźcy podbiją Polskę, zmuszą nas do jedzenia pałeczkami, przerobią kościoły na supermarkety?! Niechże Pan, Panie Wiesławie, doceni troskę naszych mediów o spokój ducha obywateli! :-)

Pozostaw odpowiedź