Wietnam news

Wietnam: Pracownicy wracający do kraju potrzebują wsparcia

wietnamese workersWietnamscy pracownicy, którzy wracają do domu po pracy zagranicą, powinni otrzymywać większe wsparcie w celu umożliwienia im lepszej integracji ze społecznością oraz znalezienia pracy

Szef Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Nguyen Thi Lan Huong, powiedziała we wtorek (16.07.)  na konferencji ministerstwa w Hanoi, że posunięcie to przyczyni się do zmniejszenia ilości wietnamskich pracowników, którzy pozostają za granicą po wygaśnięciu ich umowy.

Wietnam jest jednym z 15 krajów, który wysyła pracowników do Korei Południowej w ramach „Systemu Zezwolenia na Zatrudnienie”, który łączy większość pracowników małych i średnich przedsiębiorstw południowokoreańskich. Od 2004 r. aż 71 730 Wietnamczyków podjęło się pracy w tym kraju.

Ponad 70 proc. wietnamskich pracowników wyjeżdżających zagranicę pracuje w sektorze produkcyjnym, mniej niż 20 proc. w budownictwie, a prawie 10 proc. jest zaangażowanych w rolnictwie i rybołówstwie. Ich miesięczny dochód wynosi średnio około jednego miliona  wonów południowokoreańskich (900 dolarów amerykańskich) i jest 7-20 razy wyższy niż ich pensje w Wietnamie.

– Duża różnica w dochodach jest głównym czynnikiem, który skłania wietnamskich pracowników do nielegalnego przedłużenia  swojego pobytu w Korei Południowej – powiedziała Huong. Zwróciła uwagę, że 77 proc. z 243 pracowników biorących udział w jej badaniu, uznało to za prawdę.

Badanie zostało przeprowadzone między listopadem 2012 r. a  majem 2013 r. Biorący w nim udział respondenci to m.in.  pracownicy zagraniczni, repatrianci, ich rodziny, pracodawcy południowokoreańscy, policja i lokalne władze obu krajów. Badanie wykazało również, że ponad 44 proc. respondentów stwierdziło, że ​​trudno znaleźć pracę w domu.

– Oszczędności, które przywożą osoby powracające  do kraju są zazwyczaj wydawane na poprawę standardu ich życia, takich jak budowa nowego domu – powiedziała Huong, podkreślając, że niektóre oszczędności zostają również wydane na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub w celach inwestycyjnych.

Huong stwierdziła, że po powrocie do domu pracownicy potrzebują pomocy w wielu kwestiach, w tym zarządzaniu pieniędzmi, dostępu do kapitału oraz  dalszego doskonalenia zawodowego. Zaleciła również  przyznanie ubezpieczenia od bezrobocia dla osób powracających, aby zachęcić ich do powrotu do domu na czas.

„Przedłużone pobyty” osiągnęły rekordowy poziom w 2011 roku,  kiedy 57 proc. wietnamskich pracowników przebywało w Korei Południowej nielegalnie, po  wygaśnięciu umów o pracę. Jednak wskaźnik ten spadł o 30 proc.  na koniec ubiegłego roku, kiedy uznano, że około 17 tys. wietnamskich robotników pozostawało w kraju bez legalnej dokumentacji prawnej.

O powstanie istniejącego problemu obwinia się pracowników będących nieświadomych przepisów, brak dyscypliny, a także trudności z ramami prawnymi i koordynacją między agencjami wietnamskimi oraz południowokoreańskimi. Innym powodem jest znaczne zapotrzebowanie południowokoreańskich pracodawców na tańszych i często nielegalnych pracowników.

Zastępca przewodniczącego Wietnamskiego Stowarzyszenia Pracy Firm Eksportujących, Pham Do Nhat Tan powiedział, że zagraniczni pracownicy muszą być odpowiednio zaznajomieni z warunkami panującymi w kraju, do którego się udają. Podkreślił przy tym potrzebę wprowadzenia surowszych kar dla pracowników przedłużających pobyt i ich pracodawców.

Problem jest tym poważniejszy, że duża duża liczba wietnamskich robotników nielegalnie przebywających w kraju spowodowała, że Korea Południowa zamknęła swoje drzwi na przyjazdy pracowników w kolejnych latach. Ponadto robotnicy przekraczający dozwolony termin pobytu są narażeni na dyskryminację, otrzymują mniejsze wynagrodzenia, nie mogą  pozwolić sobie na opiekę zdrowotną i  grozi im wydalenie z kraju.

Na podstawie: vietnamnews.vn
Opracowanie: Weronika Skibicka

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Wietnam: Pracownicy wracający do kraju potrzebują wsparcia Reviewed by on 18 lipca 2013 .

Wietnamscy pracownicy, którzy wracają do domu po pracy zagranicą, powinni otrzymywać większe wsparcie w celu umożliwienia im lepszej integracji ze społecznością oraz znalezienia pracy Szef Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Nguyen Thi Lan Huong, powiedziała we wtorek (16.07.)  na konferencji ministerstwa w Hanoi, że posunięcie to przyczyni się do zmniejszenia ilości wietnamskich pracowników, którzy pozostają

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź