Chiny news

Plan rozwoju przemysłowego Chin może umocnić państwowe firmy

Przedsiębiorcy działający na terenie Chin być może będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom, wynikającym z nowego planu modernizacji chińskiego przemysłu, który może doprowadzić do zwiększenia dominacji państwowych firm w górnictwie, produkcji stali i innych gałęziach przemysłu. Plan przewiduje, które z gałęzi chińskiego przemysłu będą rozwijane, a w które rząd nie będzie inwestował, tak aby uczynić gospodarkę chińską bardziej wydajną. Plan ten odzwierciedla ambicje Komunistycznej Partii Chin, aby uczynić z Państwa Środka producenta wysokich technologii, zamiast bycia tanią fabryką dla całego świata. W planie zawarte są obietnice wsparcia dla produkcji ekologicznych pojazdów, energii słonecznej oraz innych technologii, a także wezwanie do zamknięcia małych kopalń i hut-segmentu przemysłu pozostającego głównie w rękach prywatnych. Byłoby to dalsze osłabienie roli sektora prywatnego w tych branżach, które Pekin stara się skonsolidować w rękach przedsiębiorców państwowych. Według Xianfang Ren, analityka z IHS Global Insight, sektor prywatny może zniknąć z segmentu małych kopalń i hut, a plany rządowe pomogą władzom przejąć nad nimi kontrolę.

110 stronnicowy dokument, stworzony przez Państwową Komisję Rozwoju i Reform (NDRC), zawiera szczegóły dotyczące tego, jak władze zamierzają osiągnąć niektóre z zamierzonych celów w ciągu najbliższych pięciu lat. Dokument jest powrotem do ery centralnego planowania w Chinach, ale jest także informatorem co do planów rządowych i wskazówką dla urzędników odnośnie planowanych inwestycji.

Pomimo trzech dekad reform, w Chinach wciąż dominują przedsiębiorstwa państwowe. Pekin prowadzi politykę tworzenia „państwowych czempionów” w dziedzinach od energetyki, przez telekomunikację, po bankowość. Wywołało to wiele skarg zagranicznych przedsiębiorców na łamanie zasad wolnego rynku poprzez subsydiowanie firm państwowych, przy jednoczesnym ograniczaniu dostępu do rynku wielu innym firmom. W swoim ostatnim sprawozdaniu z tego tygodnia, Amerykańska Izba Handlowa w Chinach twierdzi, że Pekin wzmógł działania protekcjonistyczne wraz z wybuchem światowego kryzysu finansowego 2008 roku, a nowe plany rozwojowe rządu mogą dotknąć członków Izby.

Plan chińskiego rządu zawiera listę 750 segmentów przemysłu, które władze będą wspierać, 426, dla których wsparcie będzie wycofywane stopniowo i 223 segmenty, dla których wsparcie będzie ograniczone między innymi ze względu na kryteria, takie jak minimalny rozmiar. Lista nadaje wysoką wagę energetyce z surowców odnawialnych, takich jak słońce, wiatr czy woda, a także rozwojowi recyklingu oraz innym technologiom przyjaznym środowisku. Według cytowanego powyżej Xianfang Ren, może to otworzyć dostęp zagranicznym firmom, posiadającym technologie, których Chiny potrzebują. Będzie to oznaczać wielkie możliwości dla firm z zagranicy, jednak pod warunkiem, że będą one skłonne dzielić się swoimi technologiami.

Jeśli chodzi o samochody napędzane energią odnawialną, zagraniczni producenci samochodów zostali zaniepokojeni wydanym w zeszłym roku szkicem planu rządowego, sugerującego umożliwianie im działalności na chińskim rynku, pod warunkiem dzielenia się własnymi technologiami z lokalnymi partnerami. Przedsiębiorcy oczekują na ostateczne rozwiązanie tej kwestii w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Jeśli chodzi o produkcję węgla kamiennego, NDRC będzie wspierać rozwój kopalń o możliwości produkcji powyżej 1,2 miliona ton węgla rocznie, zamykać kopalnie o zdolnościach produkcyjnych węgla poniżej 300 tysięcy ton rocznie oraz wstrzyma wsparcie dla kopalń znajdujących się poza tymi dwiema grupami, w zależności od miejsca ich położenia.

Właściciele prywatnych kopalń i hut już w tej chwili znajdują się pod presją, by wyprzedawać swoje firmy państwowym liderom branży, z powodu działań rządu mających na celu zmniejszenie nadwyżki mocy produkcyjnych i poprawę efektywności. NDRC potwierdziła również, że chińskie władze planują ograniczyć wydobycie metali rzadkich. Chiny posiadają około 30% światowych złóż i odpowiadają za 97% światowej produkcji tych metali. NDRC ogłosiła plany ograniczenia eksportu surowców rudy, ponieważ Chiny starają się zbudować swój własny rynek producentów lekkich magnesów i innych produktów, które korzystają z metali egzotycznych.

Plan rządowy zawiera również cele ograniczenia stosowania środków zanieczyszczających, takich jak tradycyjne akumulatory ołowiowo-kwasowe. Zamiast tego, rząd będzie faworyzował produkcję akumulatorów litowo-jonowych i tworzyw sztucznych ulegających biodegradacji.

Jan Wołoszyn

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Plan rozwoju przemysłowego Chin może umocnić państwowe firmy Reviewed by on 30 kwietnia 2011 .

Przedsiębiorcy działający na terenie Chin być może będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom, wynikającym z nowego planu modernizacji chińskiego przemysłu, który może doprowadzić do zwiększenia dominacji państwowych firm w górnictwie, produkcji stali i innych gałęziach przemysłu. Plan przewiduje, które z gałęzi chińskiego przemysłu będą rozwijane, a w które rząd nie będzie inwestował, tak aby uczynić

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź