BLOGOSFERA,Inne-news

Piotr Druzgała: Prosto z Tajlandii ! 227 zasad obowiązujących mnichów w Tajlandii.

IMG_5131

Po zostaniu w pełni wyświęconym mnichem –bhikkhu w tradycji therawada obowiązującej w Tajlandii należy przestrzegać 227 zasad zwanych Vinaya. Buddyzm therawada inaczej nauka starszych, jak już sama nazwa wskazuje jest bardziej zbliżoną szkoły buddyzmu do nauki Buddy niźli druga tradycja buddyjska mahajana, Dla pocieszenia ( dla mężczyzn tylko) dodam, że mniszki bhikkuni, mają tych zasad więcej, bo 311. Jako, że tajska tradycja nie uznaje mniszek, skupię sie tylko na zasadach obowiązujących mężczyzn.

W Tajlandii bycie mnichem jest sprawą dla mężczyzny obowiązkową, przyjęło się wręcz uważać mężczyznę za dojrzałego w pełni i zdolnego do zawarcia związku małżeńskiego tylko wtedy gdy wcześniej spędził jakąś część życia w mnisiej szacie. Jest to oczywisty wymysł tajskiej kultury, niemający nic wspólnego z naukami Buddy. Najczęściej młodzi mężczyźni wstępują do klasztorów na początku pory deszczowej, na początku buddyjskiego wielkiego postu, który zaczyna się świętem Phansa, wypadającym w lipcu. Przez kolejne 3 miesiące pory deszczowej każdy buddysta, nie tylko zostający mnichem jest zobowiązany skupić się bardziej na sprawach duchowych a ma ku temu więcej czasu, gdyż z początkiem właśnie pory deszczowej kończy się okres sadzenia ryżu, nie ma już zatem tyle obowiązków na roli.

Po trzech miesiącach ryż zaczyna dojrzewać pora, więc z klasztoru wracać. Mnichem można być też krócej niż 3 miesiące, ale można i dłużej, jednakże powinien to być okres będący wielokrotnością liczby 3 oraz można być mnichem maksymalnie 3 razy w życiu. Nie ma zatem dożywotnich święceń, długość trwania w mnisiej szacie jest sprawą indywidualną.

Teraz 227 zasad-dużo, nawet myślałem, żeby wybrać te najciekawsze, ale jak wszystkie to wszystkie. Oczywiście złamanie tych zasad nieświadomie nie łączy się z winą i nie sprowadza na mnicha konsekwencji prawa karmicznego. Część tych zasad nie może być traktowana dosłownie jak np. ilość kąpieli bo ustalone one zostały w innym kraju, innej kulturze i zwyczajach. Jednakże zasady te nie są kluczowe i nie zmieniają ogólnego charakteru zasad.

pārājikas (porażki)

 1. Powstrzymanie się do stosunków płciowych.
 2. Nie kraść.
 3. Nie zabijać.
 4. Nie twierdzić, że osiągnęło się kolejne stopnie koncentracji umysłu, jeśli nie jest to prawdą.

31 saṃghādisesas (zasady obowiązujące mnicha podczas spotkań ze społecznością inny buddystów, czyli po prostu spotkań z ludźmi świeckimi).

 1. Nie wydalać celowo nasienia.
 2. Nie dotykać kobiet.
 3. Nie prowadzić sprośnych rozmów z kobietami.
 4. Nie proponować kobietom stosunku płciowego.
 5. Nie swatać.
 6. Nie budować i nie pozwolić zbudować sobie chaty bez zgody sangha –kongregacji mnisiej i przekraczającej rozmiary 2.7 x 1.6 m .
 7. Nie budować świątyni bez zgody saghaa.
 8. Nie oskarżać bezpodstawnie innych mnichów o złamanie którejś z zasad.
 9. Nie kłamać o innym mnichu, że złamał zasady mnicha
 10. Nie nawoływać do schizmy i rozłamów bez zgody sangha.
 11. Nie wspierać mnicha nawołującego do schizmy i tworzenia rozłamów, chyba, że ma on minimum  4 naśladowców.
 12. Nie sprzeciwiać się uzasadnionej krytyce swoje osoby.
 13. Nie podważać pewności i wiary, jaką mają ludzie w nauce buddy dharmie.

2 aniyatas (zasady niejednoznaczne- dotyczą one złamania przez mnicha zasady zakazu współżycia z kobietą, są nie jednoznaczne, bo tyczą się sytuacji, kiedy mnich był z kobietą w miejscu zamkniętym, bez świadków. Mnich może się bronić i generalnie jego słowo jest ważniejsze niż oskarżyciela, chyba, że byli świadkowie. Dlatego też mnisie powinni unikać sytuacji, w której są sam na sam z kobietą bez obecności innych ludzi).

 1. Nie przebywać z kobietą w miejscu odosobnionym, co mogłoby wzbudzić podejrzenia czy nie doszło do stosunku płciowego.
 2. Nie przebywać z kobieta w miejscu odosobnionym, co mogłoby wzbudzić podejrzenia o prowadzenie rozmowy na lubieżne tematy.

30 nissaggiyas ( zasady te dotyczą przedmiotów posiadanych przez mnicha)

 1. Nie zachowywać dodatkowej szaty dłużej niż 10 dni.
 2. Nie spędzać nocy z dala, od której ze swoich 3 szat.
 3. Nie przechowywać materiału na szatę dłużej niż miesiąc.
 4. Nie oddawać szat do prania mniszkom, które nie są krewnymi mnicha.
 5. Nie przyjmować szaty od mniszki niebędącej krewną mnicha.
 6. Nie prosić osoby z poza krewnych o szatę.
 7. Nie prosić o więcej niż jedna górną i jedna dolna szatę w przypadku utraty swoich trzech szat.
 8. Nie prosić o szatę z dobrego materiału.
 9. Nie prosić o szatę od dwóch osób, gdy otrzymało się już od nich po jednej szacie.
 10. Nie domagać się więcej niż sześć razy szat od jednego darczyńcy.
 11.  Nie przyjmować jedwabnej maty i koca.
 12. Nie przyjmować maty i koca wykonanej w 100% z wełny czarnych owiec.
 13. Nie przyjmować maty i koca wykonanych w 50% z wełny czarnych owiec.
 14. Nie posiadać nowej maty, jeśli stara ma mniej niż 6 lat.
 15. Nie posiadać nowej maty bez wplecenia w nią części starej maty.
 16. Nie nosić ze sobą wełny dłużej niż 3 dni lub przez dystans 48 km.
 17. Kazać komuś innemu niż mniszce wyprać, farbować wełnę.
 18. Nie przyjmować pieniędzy.
 19. Nie używać pieniędzy.
 20. Nie wymieniać rzeczy.
 21. Nie zachowywać dodatkowej miski dłużej niż 10 dni.
 22. Nie prosić o nową miskę, jeśli stara nie ma, co najmniej 5 pęknięć lub jest już nienadająca się do użytku.
 23. Nie przetrzymywać lekarstw dłużej niż 7 dni, jeśli nie są potrzebne.
 24. Nie przyjmować szat do kąpieli przed pełnią księżyca.
 25. Nie przyjąć z powrotem danej komuś szaty.
 26. Nie przyjmować ręcznie tkanych szat.
 27. Nie domagać się szaty lepszej niż ta, która dawca chce przekazać.
 28. Nie przyjmować dodatkowej szaty poza wskazanym okresem.
 29. Nie oddzielać się od swoich szat ponad sześć dni będąc na niebezpiecznym terenie na koniec okresu vassa (buddyjskiego odpowiednika Wielkiego Postu).
 30. Nie nakłaniać darczyńcy chcącego przekazać coś dla sangha, do zmiany decyzji.

92 pācittiyas (złamanie tych zasad wymaga ich wyznanie, wyspowiadane się)

 1. Nie kłamać.
 2. Nie obrażać innych mnichów.
 3. Nie stwarzać konfliktów między mnichami.
 4. Nie recytować wraz ze świeckimi tekstów dharmy w języku Pali.
 5. Nie spędzać nocy pod jednym dachem z ludźmi świeckimi przez 2 kolejne noce.
 6. Nie kłaść się w budynku gdzie jest kobieta.
 7. Nie uczyć kobiet więcej niż 6 kolejnych słów dharmy.
 8. Nie oznajmiać świeckim swojego oświecenia, czy osiągnięcia innych wyższych stanów świadomości.
 9. Nie oznajmiać świeckim przewinień innych mnichów.
 10. Nie wolno mnichowi kopać ziemi lub kazać robić to innym.
 11. Nie niszczyć roślin.
 12. Nie kręcić, wprowadzać zamieszania swoja mową.
 13. Nie krytykować i narzekać na innych mnichów.
 14. Nie odłożyć po użyciu, na miejsce krzesła, maty należącej do innych.
 15. Nie odłożyć po użyciu, na miejsce posłania należącego do innych.
 16. Nie odpędzać od siebie innego mnicha.
 17. Nie wypędzać innego mnicha ze schronienia należącego do sangha.
 18. Nie siadać na łóżku lub krześle na podłodze ze złamanymi deskami.
 19. Nie budować dachu mającego więcej niż 3 poziomy.
 20. Nie wylewać wody, w której znajdują się insekty.
 21. Nie nauczać mniszek bez pozwolenia sangha.
 22. Nie nauczać dharmy mniszkom po zachodzie słońca.
 23. Nie udawać się do klasztoru żeńskiego by tam nauczać.
 24. Nie oskarżać mnicha o nauczanie mniszek celem własnych korzyści.
 25. Nie dawać szaty mniszce.
 26. Nie reperować szaty mniszce.
 27. Nie planować podróży z mniszką.
 28. Nie brać wspólnej łodzi z mniszką.
 29. Nie jeść posiłku przygotowanego przez mniszkę.
 30. Nie przebywać z mniszką w odosobnionym miejscu.
 31. Nie jeść w miejscu przeznaczonym dla biednych przez 2 kolejne dni (chyba, że jest się chorym).
 32. Nie jeść kilka razy dziennie chyba, że mnich jest chory.
 33. Nie iść na posiłek w nowe miejsce po przyjęciu zaproszenia w inne miejsce.
 34. Nie przyjmować więcej niż 3 misek pieczywa.
 35. Nie jeść ponownie po wstaniu od posiłku, po daniu znak, że się skończyło i odmowie dalszego jedzenia.
 36. Nie jeść miedzy południem a wschodem słońca kolejnego dnia.
 37. Nie przechowywać jedzenia na popołudnie.
 38. Nie domagać się dobrej jakości jedzenia.
 39. Nie jeść jedzenia podanego na dłoni.
 40. Nie przyjmować jedzenia niepodarowanego przez innych chyba, że jest to woda lub wykałaczki.
 41. Nie dawać posiłków nagim ascetom i innym, którzy wierzą w błędne idee.
 42. Podczas zbierania datków nie kazać towarzyszącemu mnichowi oddzielić się.
 43. Nie pozostawać w pobliżu domu, którego domownicy śpią.
 44. Nie przebywać z kobietą w odosobnionym miejscu.
 45. Nie siadać w pobliżu kobiety, jeśli nikt nie będzie w stanie słyszeć ich ewentualnej rozmowy.
 46. Nie odwiedzać domów tuż przed południem.
 47. Nie domagać się medykamentów poza tym, co dawca już ofiarował.
 48. Nie oglądać armii ruszającej do boju.
 49. Nie spać z wojskiem dłużej niż 3 kolejne noce.
 50. Jeśli mnich przebywał z wojskiem dłużej niż 2 lub 3 noce i musiał iść na pole bitwy, widział plany wojenne, manewry, musie się z tego wyspowiadać.
 51. Nie spożywać alkoholu i innych intoksykantów.
 52. Nie łaskotać.
 53. Nie bawić się w wodzie.
 54. Okazywać szacunek.
 55. Nie straszyć innych mnichów.
 56. Nie podkładać ognia i nie kazać czynić tego innym.
 57. Nie myć się więcej niż 2 razy w miesiącu, chyba, że jest się brudnym.
 58. Nie używać szat bez domieszek koloru kasztanowego, brązowego czy czarnego.
 59. Nie przywłaszczać sobie szaty przeznaczonej do wspólnego użytku.
 60. Nie ukrywać rzeczy przed innym mnichem.
 61. Nie zabijać zwierząt.
 62. Nie używać wody zawierającej żywe organizmy.
 63. Nie agitować na rzecz już zamkniętej sprawy.
 64. Nie ukrywać poważnych przewinień innych mnichów.
 65. Nie przyjmować do grona mnichów osoby mającej mniej niż 20 lat.
 66. Nie podróżować z przemytnikami.
 67. Nie podróżować z kobieta i planować takiej podróży.
 68. Nie twierdzić, że życie cielesna stoi na przeszkodzie rozwoju duchowego.
 69. Nie odwiedzać mnicha wykluczonego ze społeczności mnisiej.
 70. Nie odwiedzać osoby o błędnych poglądach.
 71. Nie szukać okazji do złamania zasad.
 72. Nie podważać ważności zasad.
 73. Nie udawać, że nie zna się zasad.
 74. Nie bić innego mnicha.
 75. Nie wykonywać gestu podniesienia ręki na inną osobę.
 76. Nie oskarżać innego mnicha bez dowodów.
 77. Nie powodować smutku, żalu, wyrzutów sumienia, wątpliwości, dręczących myśli w umyśle innego mnicha.
 78. Nie podsłuchiwać konfliktu miedzy mnichami .
 79. Nie odwoływać zawartego porozumienia.
 80. Nie opuszczać spotkań sangha, bez ustalenia swojej nieobecności.
 81. Nie oskarżać mnicha o przyznaniu komuś szaty należącej do sangha w oparciu o swoje upodobania.
 82. Nie dawać prezentu z rzeczy podarowanej wcześniej dla sangha.
 83. Nie wstępować bez uprzedzenia do pomieszczenia, w którym przebywa król.
 84. Nie gromadzić i przechowywać drogocennych obiektów poza świątynią lub w miejscu gdzie mnich mieszka.
 85. Nie wchodzić do miasta lub wioski po południu bez zapytania o zgodę innego mnicha.
 86. Nie posiadać i nie kazać sobie sprawić pudełka na igły z kości słoniowej, rogu lub kości.
 87. Nie posiadać i nie kazać sobie sprawić krzesła wyższego niż 65 cm.
 88. Nie używać maty, poduszek lub ubrania wypełnionego bawełną.
 89. Nie używać maty do siedzenia w rozmiarach większych niż 2.20×1.72m oraz z oszewką szerszą niż 1.15 m.
 90. Nie posiadać i nie kazać sobie sprawić bandaża większego niż 4.50×2.20 m.
 91. Nie posiadać i nie kazać sobie sprawić szaty na deszcz większej niż 6.50×2.70 m.
 92. Nie posiadać i nie kazać sobie sprawić szaty większej niż 10×6.5 m.

4       pāṭidesanīyas (zasady dotyczące złamania praw zakonu, które muszą być oznajmione).

 1. Nie przyjmować jedzenia od mniszki.
 2. Kazać mniszce, która organizuję posługę mnichom odejść na czas posiłku.
 3. Nie przyjmować posiłku od biednych, którzy szczególnie wierzą i przestrzegają dharmę, będąc przez nich zaproszonym.
 4. Nie zjeść posiłku oferowanego przez darczyńcę, który ostrzegł o istniejącym zagrożeniu.

75 sekhiyas (zasady obowiązujące mnichów, mniszki i kandydatów na mnichów).

 1. Nosić górną część szaty prawidłowo zawiniętą wokół ciała.
 2. Nosić dolną część szaty prawidłowo zawiniętą wokół ciała.
 3. Nosić szatę zakrywającą ciało od szyi po nadgarstki podczas siedzenia.
 4. Nosić szatę zakrywającą ciało od szyi po nadgarstki podczas przebywania miedzy ludźmi.
 5. Zachowywać się spokojnie podczas siedzenia w publicznym miejscu.
 6. Zachowywać się spokojnie podczas przebywania w publicznym miejscu.
 7. Mieć spuszczone oczy podczas siedzenia w miejscu publicznym.
 8. Mieć spuszczone oczy podczas przybywania w miejscu publicznym.
 9. Nie unosić szaty podczas siedzenia w miejscu publicznym.
 10. Nie unosić szaty podczas pobytu w miejscu publicznym.
 11. Nie śmiać się głośno podczas siedzenia w miejscu publicznym.
 12. Nie śmiać się głośno podczas przebywania w miejscu publicznym.
 13. Mówić ściszonym głosem podczas siedzenia w miejscu publicznym.
 14. Mówić ściszonym głosem podczas przebywania w miejscu publicznym.
 15. Nie huśtać się podczas siedzenia w miejscu publicznym.
 16. Nie huśtać się podczas przebywania w miejscu publicznym.
 17. Nie wymachiwać rękami podczas siedzenia w miejscu publicznym.
 18. Nie wymachiwać rękami podczas przebywania w miejscu publicznym.
 19. Nie machać głową podczas siedzenie w publicznym miejscu.
 20. Nie machać głową podczas przebywania w publicznym miejscu.
 21. Nie kłaść rąk na pośladkach siedząc w publicznym miejscu.
 22. Nie kłaść rąk na pośladkach przebywając w publicznym miejscu.
 23. Nie przykrywać głowy siedząc w publicznym miejscu.
 24. Nie przykrywać głowy przebywając w publicznym miejscu.
 25. Nie stać na palcach lub piętach przebywając w publicznym miejscu.
 26. Nie siedzieć ze zgiętymi kolanami i rękami wokół kolan w publicznym miejscu.
 27. Przyjąć pokorną postawę podczas zbierania datków z jedzenia.
 28. Zachować uwagę na naczyniu podczas zbierania datków z jedzenia.
 29. Nie przyjmować więcej niż jedną porcję curry na trzy porcje ryżu podczas zbierania datków w zjedzenia.
 30. Przyjmować datki z jedzenia proporcjonalnie do wielkości naczynia, nie więcej niż jego wewnętrzny brzeg.
 31. Przyjąć pokorną postawę podczas jedzenia.
 32. Podczas jedzenia skupić uwagę na naczyniu podczas jedzenia.
 33. Jeść jedno danie po drugim bez odmawiania.
 34. Jeść w proporcjach 1 curry do 3 części ryżu.
 35. Nie jeść pokarmu położonego na szczycie lub przygniatającego jedzenie pod nim.
 36. Nie ukrywaj curry pod ryżem, żeby dostać więcej.
 37. Nie domagaj się jedzenia i jeść więcej niż nakazane chyba ze jesteś chory.
 38. Nie patrz na czyjąś miskę z zazdrością.
 39. Nie jedz dużymi kęsami.
 40. Przygotuj kęs właściwej proporcji.
 41. Nie otwieraj ust nim pokarm nie dosięgnie ust.
 42. Nie przykładaj ręki do ust, nawet palca.
 43. Nie mów z pełnymi ustami.
 44. Nie wrzucaj kawałków jedzenia do ust.
 45. Nie jedz odcinając ustami kawałków jedzenia.
 46. Nie wypełniaj ust jedzeniem, tak, że policzki są wypchane.
 47. Nie machaj rękami podczas jedzenia.
 48. Nie rozrzucaj ryżu podczas jedzenia.
 49. Nie wystawiaj języka podczas jedzenia.
 50. Nie mlaskaj.
 51. Nie siorb podczas przyjmowanie płynów.
 52. Nie oblizuj rąk.
 53. Nie wycieraj wnętrza miski podczas jedzenia.
 54. Nie oblizuj ust podczas jedzenia.
 55. Nie trzymaj naczynia z woda brudnymi rękami.
 56. Nie wyrzucaj wody po umyciu naczynia, w którym jest ryż na niezamieszkane tereny.
 57. Nie ucz dharmy kogoś, kto trzyma parasol (chyba, że jest chory).
 58. Nie ucz dharmy kogoś, kto chodzi o lasce (chyba, że jest chory).
 59. Nie ucz dharmy kogoś, kto trzyma przedmiot służący do cięcia (chyba, że jest chory).
 60. Nie ucz dharmy kogoś, kto trzyma broń (chyba, że jest chory).
 61. Nie ucz dharmy kogoś, kto ma założone buty (chyba, że jest chory).
 62. Nie ucz dharmy kogoś, kto ma założone sandały (chyba, że jest chory).
 63. Nie ucz dharmy kogoś, kto siedzi w pojeździe (chyba, że jest chory).
 64. Nie ucz dharmy kogoś, kto leży (chyba, że jest chory).
 65. Nie ucz dharmy kogoś, kto siedzi ze zgiętymi kolanami i obejmuje je rękami (chyba, że jest chory).
 66. Nie ucz dharmy kogoś, kto nosi turban (chyba, że jest chory).
 67. Nie ucz dharmy kogoś, kto ma zakrytą głowę (chyba, że jest chory).
 68. Nie ucz dharmy kogoś, kto siedzi na macie a Ty siedzisz na gołej ziemi (chyba, że jest chory).
 69. Nie ucz dharmy kogoś, kto siedzi wyżej (chyba, że jest chory).
 70. Nie ucz dharmy kogoś, kto siedzi a Ty stoisz (chyba, że jest chory).
 71. Nie ucz dharmy kogoś, kto idzie przed Tobą (chyba, że jest chory).
 72. Nie ucz dharmy kogoś, kto idzie czyimiś śladami a Ty idziesz obok tych śladów (chyba, że jest chory).
 73. Nie załatwiaj się stojąc (chyba, że jesteś chory).
 74. Nie załatwiaj się i nie spluwaj na trawę i inne zielone rośliny (chyba, że jesteś chory).
 75. Nie załatwiaj się i nie spluwaj do czystej wody (chyba, że jesteś chory).

7 adhikaranasamathas (zasady rozwiązywania sporów dotyczących mnichów)

 1. Werdykt konfliktu ma być podany w obecności sangha, stron konfliktu, dharmy i vinaya (227 zasad).
 2. Podczas rozstrzygania konfliktu należy wziąć pod uwagę reputacje mnicha.
 3. Podczas rozstrzygania konfliktu należy wziąć pod uwagę czy mnich był lub jest szalony.
 4. Jeśli mnich przyzna się do oskarżeń, konflikt jest rozwiązany.
 5. Rozwiązanie sporu następuje, gdy sangha większością głosów wyda wyrok.
 6. Jeśli mnich przyzna sie dopiero po przesłuchaniu, należy jego niechęć przyznanie się wziąć pod uwagę.
 7. Jeśli obie strony przyznają się do działania wbrew zasadom, mogą wyznać swoje winy i werdykt będzie „zakryty jak trawą”.

Źródło:

http://www.dhammawiki.com/index.php?title=227_bhikku_precepts

 

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Piotr Druzgała: Prosto z Tajlandii ! 227 zasad obowiązujących mnichów w Tajlandii. Reviewed by on 26 marca 2013 .

Po zostaniu w pełni wyświęconym mnichem –bhikkhu w tradycji therawada obowiązującej w Tajlandii należy przestrzegać 227 zasad zwanych Vinaya. Buddyzm therawada inaczej nauka starszych, jak już sama nazwa wskazuje jest bardziej zbliżoną szkoły buddyzmu do nauki Buddy niźli druga tradycja buddyjska mahajana, Dla pocieszenia ( dla mężczyzn tylko) dodam, że mniszki bhikkuni, mają tych zasad

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź