Chiny

Obchody 15-lecia powrotu Hongkongu, ćwiczenia na Morzu Południowochińskim, dlaczego warto inwestować w Polsce? Przegląd prasy chińskiej 22.06-07.07.2012

1. Polityka i gospodarka

:: Przemówienie Hu Jintao do nowego rządu Hongkongu i ludności miasta; 4 życzenia odnośnie przyszłości

01.07.2012 (Xinmin Wanbao – gazeta wieczorna, Szanghaj) [1a]

„Jesteśmy przekonani, że ostatnie 15 lat było wielkim sukcesem. Nadal należy jednak zwracać uwagę na istniejące głęboko zakorzenione konflikty społeczne. Najbliższe 5 lat będzie miało wielkie znaczenie dla rozwoju Specjalnego Okręgu Autonomicznego w dalszej przyszłości.” – powiedział przewodniczący Hu Jintao podczas wizyty z okazji 15-lecia historycznego powrotu Hongkongu.

Przewodniczący wyraził 4 nadzieje na przyszłość. Po pierwsze, nowy rząd regionu powinien dążyć do harmonii i stabilności w relacjach społecznych. Należy podnieść jakość życia, zwrócić uwagę na słabszych i młode pokolenie, oraz dążyć do tego, aby cała społeczność miasta korzystała z owoców rozwoju. Po dugie, nowa administracja powinna także pielęgnować podstawową wartość, którą jest Ustawa Zasadnicza[1b] i praworządność. Po trzecie, trzeba dążyć do zwiększania konkurencyjności regionu poprzez np. promowanie innowacyjności. Jednocześnie Hongkong powinien korzystać z owoców bujnego rozwoju Chin kontynentalnych i korzystać z pomocy stamtąd płynącej. Po czwarte, należy promować rozwój edukacji, nauki i techniki, oraz kultury – sprawić aby projekt „jednego kraju o dwóch systemach” miał godnych kontynuatorów.

„Jako rząd centralny wierzymy, że współdziałając ze Specjalnym Okręgiem Administracyjnym Hongkong i jego ludnością projekt <<Jeden kraj, dwa systemy>> może stać się jeszcze bogatszy, zaś współpraca Hongkongu z Kontynentem będzie przynosić jeszcze większe korzyści!” – podsumował Hu Jintao.

:: Obchody 15-lecia powrotu Hongkongu (zdjęcia)

01.07.2012 (Xinhua) [2a] [2b]

Porcja zdjęć z obchodów 15-lecia powrotu Hongkongu.

„Nowy początek” – wielki program artystyczny z okazji 15-lecia powrotu Hongkongu – zdjęcia:

http://news.xinhuanet.com/photo/2012-07/01/c_123354601.htm [2a]

“Pokazy sztucznych ogni” – zdjęcia:

http://news.xinhuanet.com/photo/2012-07/01/c_123354736.htm [2b]

:: Wielkie znaczenie wizyty Hu Jintao. Wezwanie do zjednoczenia wszystkich frakcji. (wideo)

30.06.2012 (ifeng.com) [3]

Materiał filmowy zarejestrowany podczas z wizyty Hu Jintao w Hongkongu. Rozmawiano o kwestiach administracyjno-politycznych, społecznych, mieszkaniowych i rozwoju ekonomicznym.

Link do wideo:

http://v.ifeng.com/news/mainland/201206/5e4d9ffd-e1a2-46cf-aa80-cc6b258cb13c.shtml [3]

:: Manewry chińskiej marynarki na M. Południowochińskim z użyciem ostrej amunicji (wideo)

10.07.2012 (Xinhua) [4]

8.07, w dzień po zakończeniu wspólnych ćwiczeń marynarek USA oraz Filipin (2-7.07) na Morzu Południowochińskim rozpoczną się manewry floty chińskiej. Ogłoszono bezwzględny zakaz poruszania się wewnątrz strefy ćwiczeń.

Link do wideo: http://news.xinhuanet.com/video/2012-07/10/c_123394150.htm [4]

:: Lista kandydatów na stanowisko gubernatora okręgu Chongqing

30.06.2012 (Xinhua) [5]

Dnia 22.06 podczas walnego zebrania delegatów Partii opublikowano wstępną listę 42 kandydatów na stanowisko generalnego sekretarza okręgu Chongqing. W odpowiednim czasie kandydatury będą musiały dodatkowo uzyskać potwierdzenie OZPL.

:: W jaki sposób przemycano do Chin amerykańską broń?

27.06.2012 (Xinhua) [6]

93 sztuki broni, ponad 50tys. naboi, części i akcesoria, etc. Kilka dni temu Biuro Celne w Szanghaju wspólnie ze Służbą Bezpieczeństwa ujawniło proceder przemytu amerykańskiej broni do Chin. W 14 prowincjach i miastach na terenie całego kraju aresztowano 23 osoby podejrzane o udział w sprawie. 3 pozostałe osoby schwytano na terytorium USA podczas przygotowań do przemytu 12 sztuk broni.

Dnia 25.08.2011 uwagę szanghajskiej służby celnej portu lotniczego Pudong zwrócił ładunek zawierający sprzęt nagłaśniający. Jak się okazało za dodatkową wagę urządzeń odpowiadać miały ukryte w nich metalowe części broni palnej. Pakunek miał trafić do miasta Taizhou w prowincji Zhejiang.

Sprawę bada na terenie całego kraju równolegle kilka grup śledczych. Jeden z zatrzymanych podejmował takie środki ostrożności jak np. częste zmiany wyglądu i numerów telefonu. W jednym z mieszkań zabezpieczono istny „arsenał” broni palnej.

W tej sprawie siły połączyły służby chińskie i amerykańskie. 20.05 w stanie Północna Karolina przeprowadzono akcję zatrzymania 3 osób zamieszanych w sprawę. Jeden z podejrzanych należy do Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych. Po stronie amerykańskiej toczą się obecnie czynności
prawne.

:: Wen Jiabao o potrzebie stworzenia długoterminowej polityki przeciw spekulacji na rynku nieruchomości

07.07.2012 (Xinhua) [7]

Przewodniczący Rady Państwa Wen Jiabao podczas spotkania z mieszkańcami miasta Changzhou w prowincji Jiangsu powiedział, że obecnie pomimo poczynionych pewnych postępów próby nadzoru nad rynkiem nieruchomości nadal napotykają na poważne problemy.

W celu powstrzymania działań o charakterze spekulacyjnym konieczne jest stworzenie nowej długoterminowej polityki. „Po pierwsze, potrzeba kontynuować zwalczanie spekulacji, m.in. poprzez utrzymywanie ograniczeń zakupu mieszkań i chronić przed nieuczciwymi praktykami promocyjnymi. Po drugie, trzeba działać zdecydowanie i skutecznie prowadzić do podniesienia standardu oferowanych mieszkań. Po trzecie, musimy rozwijać budownictwo mieszkaniowe w mniej zamożnych rejonach.” – mówił Wen Jiabao.

Pozostałe

:: Polska jako model dla rozwoju udanych relacji Europa Wschodnia-Chiny

06.07.2012 (hexun za: China United Trade Newspaper) [8]

Euro 2012 skupiło na Polsce uwagę fanów piłki nożnej z całego Świata. Ten kraj zajmujący 3. miejsce w światowym rankingu atrakcyjności inwestycyjnej sektora usług, jest również jednym z pierwszych na tym kontynencie, który ustanowił relacje handlowe z Chinami.

W ciągu ostatnich lat relacje Polsko-Chińskie odznaczają się stabilnym wzrostem. Wraz z ożywieniem kontaktów na najwyższym szczeblu rosną wzajemne zrozumienie i zaufanie. Rozkwit współpracy w sferach takich jak transport, wydobycie i wymiana technologii stanowią podstawę dla długofalowego rozwoju w relacji handlowych.

Współpraca Polsko-Chińska z dnia na dzień coraz silniejsza

Polska jest uznawana za jeden z najatrakcyjniejszych dla inwestycji krajów UE. Obecnie prowadzonych jest ich wiele, zwłaszcza w branży samochodowej, bankowości, badawczo-rozwojowej, przemyśle elektronicznym i chemicznym. Polska pomimo europejskiego kryzysu zadłużenia utrzymała wzrost gospodarczy. Stając się w ostatnich latach jedną z największych gospodarek w Europie kraj ten przyciąga uwagę inwestrów z całego świata.

Poza tym, Polska jest pierwszym z państw “nowej Unii”, który ustanowił strategiczne partnerstwo z Chinami. Jest także pierwszym krajem Europy Środkowo-wschodniej, którego wymiana handlowa z Chinami przekroczyła 10mld USD. Od roku 2005 jest to nieprzerwanie największy partner handlowy Chin w tej części Europy, także w sferze wymiany produktów rolnych.

Pod koniec 2011 prezydent Polski Bronisław Komorowski otworzył nową kartę w historii relacji Chińsko-Polskich podnosząc wzajemne relacje do statusu Strategicznego Partnerstwa. W kwietniu 2012 z kolei Polskę odwiedził premier Chin Wen Jiabao, co było pierwszą taką wizytą od 25 lat. Poza 12-punktowym programem rozwoju wzajemnych relacji (z czego 6 dotyczy handlu) ustanowiony został przez chiński rząd nowy fundusz kredytowy o wartości 10 mld USD przeznaczony do oferowania korzystnych pożyczek dla inwestycji w infrastrukturę, nowe technologie, ekologiczną gospodarkę etc.

Dzięki ustanowieniu Strategicznego Partnerstwa dokonuje się znaczący postęp we wzajemnych stosunkach. W 2011 podpisana została umowa między Zhongguo Wukuang (konsorcjum wydobywcze – dop.), a polskim KGHM o wartości 2mld USD. W 2012 Guangxi Liugong zakupił cywilny oddział Huty Stalowa Wola; Bank of China oraz Industrial  and Commercial Bank of China obecnie otworzyły juz swoje placówki w Polsce; otwarto bezpośrednie połączenie lotnicze na linii Warszawa-Pekin; do lutego br. już 21 miast polskich i chińskich ustanowiło relacje partnerskie.

Wyjątkowa atrakcyjność inwestycyjna

Zgodnie z prognozami Polska w ciągu najbliższych 3 lat zajmie drugie miejsce w Europie pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. W roku 2011 było to 8. miejsce. Na atrakcyjność kraju wpływają stosunkowo silne zasoby ludzkie, przyjazne inwestorom środowisko oraz przejrzysty system prawny.

W polskim przemyśle duże znaczenie ma branża wydobywcza. Złoża węgla kamiennego oceniane są na jedne z największych w Europie. Poza węglem duże znaczenie mają także: siarka, miedź, cynk, ołów, aluminium, srebro i inne. Kraj jest znaczącym eksporterem bursztynu – wartość jego zasobów oceniana jest na miliardy USD. Polski przemysł jest stosunkowo dobrze rozwinięty. Opiera się na wydobyciu węgla, produkcji stali, maszyn, statków, samochodów. Głównymi towarami eksportowymi są węgiel kamienny, brunatny, koks, statki, pojazdy. Importowane są głównie produkty ropopochodne, ruda żelaza, bawełna i produkty spożywcze. Kraj należy do 10. najczęściej wybieranych celów podróży (sic). Charakteryzuje się umiarkowanych klimatem i naturalną przystanią w postaci basenu Morza Bałtyckiego. Z drugiej strony rzesze turystów przyciągają takie miejsca jak kopalnia soli w Wieliczce, i masywy górskie na południu kraju. Lasy zajmują natomiast 30% powierzchni kraju i są należycie chronione. Będąc po raz pierwszy w Polsce można się zachwycić pięknem przyrody tego kraju.

„Polska jest jednocześnie krajem o dużym znaczeniu naukowym i kulturalnym. Do najbardziej znanych osobistości zaliczają się Skłodowska-Curie i Fryderyk Chopin (…)” – mówi Fan Chunyong, prezes Chińskiego Towarzystwa Inwestycji Zagranicznych.

Obecnie kraj ten jest nazywany „największym placem budowy w Europie”. Obserwowana jest nowa fala prywatyzacji w postaci prowadzenia inwestycji zgodnie z nowym systemem „partnerstwa publiczno-prywatnego”.

Państwo odznacza się wzrostem konsumenckiego znaczenia klasy średniej oraz wykwalifikowaną i tanią siłą roboczą. Jest znaczącym rynkiem zbytu i spodziewa się nowej fali inwestycji infrastrukturalnych, co stanowi nową szansę dla inwestorów zagranicznych.

Warto odnotować korzystną politykę rządu. 19-procentowy podatek od przychodu płacony przez firmy jest najniższy w UE. Podatek progresywny zależny od wysokości zarobków wynosi 18% i 32%. Wysokość podatku VAT została zrównana z normami UE, obecnie kształtując się na poziomie 23% (dotyczy większości towarów i usług). Dla specjalnych towarów i usług VAT wynosi 8%, 5% i 0%.

Jedną z zachęt dla inwestorów są Specjalne Strefy Ekonomiczne oferujące preferencyjne warunki dla inwestorów, m.in. zwolnienia z podatków, VAT i innych opłat. SSE będą operować do przynajmniej 2020, przy czym okres ten może zostać przedłużony.

Na  co należy zwrócić uwagę przed rozpoczęciem inwestycji

Chińskie firmy powinny się starannie przygotować do inwestycji w Polsce – znać lokalne regulacje prawne i monitorować ich zmiany (zatrudniać wykwalifikowanych lokalnych doradców prawnego), zalecenia
samorządów i sytuację w jakiej znajdują się podobne inwestycje. Ponadto powinno się zwrócić uwagę na lokalne uwarunkowania kulturalne i religijne, warunki finansowe, społeczne, ochronę środowiska, procedury, dostępność mediów, komunikację, stopień atrakcyjności transportu, zasoby siły roboczej,
ograniczenia i koszty pracy; przyjąć odpowiedzialność względem lokalnej społeczności, środowiska, etc. Praktyka pokazuje, że ważne jest również wybranie dobrych partnerów do współpracy. Należy też rozsądnie dostosowywać koszty i płace, zagwarantować przejrzystość umów oraz ściśle przestrzegać ich
warunków.

:: Zapora Trzech Przełomów „oświetla” połowę Chin (zdjęcia)

04.07.2012 (Xinhua) [9]

Po 10 latach testów oddano do użytku ostatni blok energetyczny elektrowni wodnej na
Zaporze Trzech Przełomów Jangcy.

W skład tej największej na świecie elektrowni wchodzą 32 generatory o łącznej mocy 22,5 GW. Rocznie elektrownia jest w stanie wytworzyć  100mld kWh energii elektrycznej, co jest porównywalne ze spalaniem 200mln ton węgla, i zaopatruje w nią m.in prowincje Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Henan, Hubei, Hunan, Kanton; oraz Szanghaj i Chongqing.

Zdjęcia: http://news.xinhuanet.com/photo/2012-07/10/c_123395327.htm [9]

:: Gratulacje dla „Najpiękniejszej nauczycielki” Zhang Lili z okazji przystąpienia do KPCh

07.07.2012 (Xinhua, Harbin) [10a]

Wydział Organizacyjny KC KPCh gratuluje uzyskania statusu członkini KPCh towarzyszce Zhang Lili znanej z wygrania tytułu „Najpiękniejszej nauczycielki” oraz bohaterskiego czynu uratowania jednego ze swoich uczniów od wypadku drogowego [10b]. Witamy i mamy nadzieję, że pozostali członkowie Partii będą uczyć się od niej szlachetnej postawy!

:: Polska kultura w Chinach (zdjęcia)

07.07.2012 (cmw.cn; news.ccd.com.cn) [11a] [11b]

„Jacek Yerka – malarstwo” – link: http://shuhua.gmw.cn/2012-07/03/content_4469692.htm [11a]

„Piękny projekt domu warszawskiej pracowni” – link: http://news.ccd.com.cn/Htmls/2012/7/4/201274112853131030-1.html [11b]

:: Spełnił się stuletni sen – uruchomienie kolei Chengdu-Wuhan (zdjęcia)

01.07.2012 (Xinhua) [12]

Plan budowy kolei łączącej Chengdu, stolicę Syczuanu z Wuhan, stolicą prowincji Hubei zrodził się jeszcze w ostatnich latach panowania dynastii Qing.

Cała linia mierzy 3000km. Początek ma w Chengdu, przebiega przez m.in. Chongqing, Fengjie, Zigui, Yichang i kończy swój bieg w Wuhan. Pierwszy pociąg nowej szybkiej kolei ruszył 01.07.

Zdjęcia: http://news.xinhuanet.com/photo/2012-07/01/c_123354442.htm [12]

 

Źródła:

[1a] http://shanghai.xinmin.cn/xmsz/2012/07/01/15350378.html

[1b] http://www.basiclaw.gov.hk/

[2a] http://news.xinhuanet.com/photo/2012-07/01/c_123354601_2.htm

[2b] http://news.xinhuanet.com/photo/2012-07/01/c_123354736_2.htm

[3] http://v.ifeng.com/news/mainland/201206/5e4d9ffd-e1a2-46cf-aa80-cc6b258cb13c.shtml

[4] http://news.xinhuanet.com/video/2012-07/10/c_123394150.htm

[5] http://news.xinhuanet.com/politics/2012-06/30/c_123351076.htm

[6] http://news.xinhuanet.com/world/2012-06/27/c_123334453.htm

[7] http://news.xinhuanet.com/politics/2012-07/07/c_112383129.htm

[8] http://news.hexun.com/2012-07-06/143295842.html

[8] http://news.ifeng.com/gundong/detail_2012_06/29/15654561_0.shtml

[9] http://news.xinhuanet.com/photo/2012-07/10/c_123395327.htm

[10a] http://news.xinhuanet.com/politics/2012-07/07/c_112382272.htm

[10b] http://v.youku.com/v_show/id_XMzk1MjExMjA4.html

[11a] http://shuhua.gmw.cn/2012-07/03/content_4469692.htm

[11b] http://news.ccd.com.cn/Htmls/2012/7/4/201274112853131030-1.html

[12] http://news.xinhuanet.com/photo/2012-07/01/c_123354442.htm

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Obchody 15-lecia powrotu Hongkongu, ćwiczenia na Morzu Południowochińskim, dlaczego warto inwestować w Polsce? Przegląd prasy chińskiej 22.06-07.07.2012 Reviewed by on 17 lipca 2012 .

1. Polityka i gospodarka :: Przemówienie Hu Jintao do nowego rządu Hongkongu i ludności miasta; 4 życzenia odnośnie przyszłości 01.07.2012 (Xinmin Wanbao – gazeta wieczorna, Szanghaj) [1a] „Jesteśmy przekonani, że ostatnie 15 lat było wielkim sukcesem. Nadal należy jednak zwracać uwagę na istniejące głęboko zakorzenione konflikty społeczne. Najbliższe 5 lat będzie miało wielkie znaczenie dla

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź