Indonezja news,News

Nowe gwarancje prawne dla wolności prasy

Członkowie Izby reprezentantów domagają się wprowadzenia odpowiedniej poprawki do Konstytucji, która miałaby od tej pory podkreślać rolę wolności prasy jako filaru demokracji.

„Dziennikarze Indonezji potrzebują regulacji prawnych, które chroniłyby ich przed nieuzasadnionym przypisywaniem odpowiedzialności karnej. Takie rozwiązanie jest jednak możliwe tylko poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian w Konstytucji” – powiedział Muhammad Ichsan Loulembah, członek Parlamentu.

Projekt nowelizacji przewiduje włączenie nowo powołanej Komisji ds. Wolności Prasy w poczet stałych instytucji państwowych, tj. Komisja ds. Zwalczania Korupcji, Komisja Wyborcza, Komisja Sądownicza oraz Narodowa Komisja Praw Człowieka.
Inicjatywa parlamentarna zyskała sobie szerokie poparcie społeczne, zwłaszcza w środowisku dziennikarskim. Pojawiają się jednak także głosy krytyki, odnoszące się m.in. do sposobu powoływania członków nowego organu. Poprawa zakłada bowiem, iż „powoływanie i odwoływanie Komisji ds. Wolności Prasy będzie leżeć w obszarze kompetencji prezydenta i odbywać się przy uzyskaniu poparcia Parlamentu”.

Krytycy podkreślają, że prasa – jako czwarty filar władzy – ponosi odpowiedzialność przed opinią publiczną, a nie przed prezydentem czy legislatywą.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nowe gwarancje prawne dla wolności prasy Reviewed by on 6 marca 2009 .

Członkowie Izby reprezentantów domagają się wprowadzenia odpowiedniej poprawki do Konstytucji, która miałaby od tej pory podkreślać rolę wolności prasy jako filaru demokracji. „Dziennikarze Indonezji potrzebują regulacji prawnych, które chroniłyby ich przed nieuzasadnionym przypisywaniem odpowiedzialności karnej. Takie rozwiązanie jest jednak możliwe tylko poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian w Konstytucji” – powiedział Muhammad Ichsan Loulembah, członek Parlamentu. Projekt

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź