Artykuły

A. Dąbkowski: Najważniejsze informacje gospodarcze – Malezja, Filipiny, Brunei

Poniżej przedstawiamy opracowanie najważniejszych informacji gospodarczych z Malezji, Filipin i Brunei w ostatnich miesiącach. Autorem opracowania jest Artur Dąbkowski, Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kuala Lumpur.

źródło: seldongill.files.wordpress.com

źródło: seldongill.files.wordpress.com

1.      Filipiny: nowy wskaźnik do monitorowania cen nieruchomości

Bank Centralny Filipin zamierza w pierwszej połowie 2014 r. wprowadzić nowy wskaźnik cen nieruchomości mieszkalnych w celu monitorowania ryzyka na tym rynku. Wskaźnik ten będzie początkowo obejmował Manilę i pobliskie prowincje, będzie wyliczany na podstawie danych z lat 2006-2012 o liczbie zezwoleń, czy cenach hurtowych materiałów budowlanych, wykorzystywanych do budowy nowych budynków.

Powyższe działanie banku jest związane z wcześniejszymi ruchami podjętymi przez Hong Kong i Singapur w celu schłodzenia sytuacji na rynku nieruchomości i obniżenia cen.

2.      Malezja: kryzys na Ukrainie osłabia giełdę w Malezji

Malezyjska giełda w związku z rozwojem sytuacji na Ukrainie odnotowała spadki. Akcjonariusze pozbywali się udziałów w ryzykownych spółkach, głównie współpracujących
z przedsiębiorstwami rosyjskimi (naftowymi i gazowymi). Wskaźnik FTSE Bursa Malaysia KLCI obniżył się o 10,97 pkt. Na sytuację te wpłynęły także dane o produkcji w Chinach, które okazały się niższe niż oczekiwano. Wśród spółek, które poniosły najwyższe straty w dniu 3.03. br. były United Plantations Bhd., Petronas Dagangan Bhd i Hong Leong Financial Group Bhd.

3.      Malezja: wzrost kredytów w styczniu 2014 r.

W styczniu 2014 r. odnotowano dynamiczny wzrost pożyczek konsumpcyjnych i biznesowych w Malezji. Zgodnie z RHB Research jest to trend zgodny z przewidywanym na 2014 r. odbiciem w sektorze kredytów dla biznesu. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że pożyczki i kredyty dla gospodarstw domowych wzrosły o 11% w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r., zaś dla sektora gospodarczego – o 9,9%. Prognozy RHB wskazują, że inflacja w 2014 r. wzrośnie o 3%, zaś w 2015 r. – o 3,5 – 3,9%.

4.      Malezja: wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu wzrósł o 2,6% w styczniu 2014

Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wzrósł w styczniu 2014 r. o 2,6% w porównaniu do analogicznego miesiąca 2013 r., w porównaniu do grudnia 2013 r. – zmniejszył się o 0,2%. Wzrost odnotowano w następujących sektorach: żywność (o 3,2%), oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce (o 2,4%), produkty chemiczne (o 2,1%), paliwa mineralne, smary (o 1,5%), surowce, niejadalne (o 1,4%), różne artykuły przetworzone (o 1,2%), napoje i tytoń (o 0,2%) i towary przetworzone (o 0,1%).

5.      Malezja: Malezja nadal atrakcyjna dla BIZ

Zgodnie z opinia ekonomisty banku CITIBANK Malezja nadal będzie atrakcyjną lokalizacją dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych, szczególnie w związku ze wzrostem kosztów produkcji w Chinach. W 2013 r. Malezja przyciągnęła BIZ o wartości 38,77 mld MYR, co stanowiło rekordowy wynik w historii kraju.

6.    Malezja: otwarty drugi most na Penang

W dniu 1.03. br. został uroczyście otwarty drugi most na wyspę Penang o długości 24 km. Zgodnie z oczekiwaniami już w pierwszych dniach przejął minimum 10% ruchu z pierwszego mostu (14 km długości). Zapotrzebowanie na lepsze połączenie wyspy z lądem nadal jednakże jest wysokie. Kolejny projekt, to budowa w przyszłości tunelu podmorskiego pomiędzy Gurney Drive i Bagan Ajam. Przyczyniłoby się to nie tylko do zmniejszenia zatłoczenia na wyspie, ale także do utworzenia jeszcze lepszych powiązań między wyspa i lądem oraz dla rozwoju regionu północnego Seberang Prai (centralna cześć Seberang Prai jest połączona pierwszym mostem, południowa zaś – nowym drugim mostem).

7.    Malezja: islamski sektor finansowy wesprze „zielone” inicjatywy w 2015 r.

Malezyjska Korporacja ds. Zielonych Technologii (GreenTech Malaysia) przewiduje, że islamski sektor finansowy będzie coraz bardziej zainteresowany wspieraniem zielonych inicjatyw w Malezji w ciągu 2015 r. Aktualnie udział tego sektora w Green Technology Financing Scheme (GTFS) wynosi blisko 20% (300 mln MYR z 1,5 mld MYR funduszu, stanowiącego wsparcie dla realizacji 120 projektów).

Kryteria skorzystania z funduszu GTFS:

1

5 głównych instytucji finansowych włączonych w GTFS:

2

Departament Straży Pożarnej i Ratownictwa poinformował, że głównymi przyczynami wzmożonego smogu (powyżej 100 jednostek API w okresie ponad dwóch tygodni na przełomie lutego i marca) na zachodnim wybrzeżu Malezji są pożary pokładów torfu oraz otwarte wypalania lasów. Tylko w samym stanie Selangor w ciągu trzech dni zgłoszono ponad 40 pożarów, obejmujących teren o powierzchni 234,4 h i stale płonących. W niektórych stanach ogłoszono, że osoby stosujące otwarte wypalania będą karane grzywna w wys. Nawet do 500 tys. MYR (ok. 500 tys. zł) lub więzieniem (do 5 lat). Ogólną sytuację pogarsza fakt, że Malezja od początku roku dotknięta jest suszą. Wprowadzono racjonowanie wody i dwukrotnie stosowano wywoływanie chemiczne deszczu (cloud seeding).

9.      Malezja:  zyski Petronas’u wzrosły o 45% w IV kwartale 2013 r.

Wysoka produkcja ropy naftowej i gazu ziemnego (w tym LNG) skutkowała wzrostem zysku malezyjskiego koncernu naftowego o 45% w IV kwartale 2013 r. do poziomu 12,8 mld MYR. W efekcie 2013 r. okazał się jednym z najlepszych lat Petronasu, gdyż zysk netto wzrósł o 13% w porównaniu do 2012 r. do poziomu 65,5 mld MYR, przy wzroście przychodów o 9% do 317,3 mld MYR. Aktywa koncernu wzrosły do 528,7 mld MYR na koniec grudnia 2013 r. (wobec 489,2 mld MYR w 2012 r.).

Uwaga: generalnie można założyć do szacunkowych przeliczeń walutowych, że 1 MYR = 1 PLN

10.  Malezja: międzynarodowe targi meblowe w Malezji

W dniach 4-8 marca 2014 r. w Kuala Lumpur odbywały się 20-te Malezyjskie Międzynarodowe Targi meblowe – MIFF 2014 (http://2014.miff.com.my/). Malezja zajmuje 8. Miejsce na świecie pod względem produkcji mebli. Eksport mebli w 2013 r. wyniósł 7,4 mld MYR.

Targi stanowią okazję do zapoznania się z oferta meblową Malezji, ale także innych krajów. W tym roku wystawiało się 500 wystawców z 13 krajów, w tym z Chin, Indii, Indonezji, Południowej Korei, Hiszpanii, Wlk. Brytanii, USA, Wietnamu i Iranu.

W 2012 r. MIFF przyczynił się do dodatkowego eksportu mebli na poziomie 2,8 mld MYR, co stanowiło 30% eksportu mebli w tym okresie.

11.  Malezja: Proton potrzebuje 3 mld MYR na rozwój nowych modeli samochodów, w tym elektrycznych

Proton Holdings Bhd (przedsiębiorstwo państwowe) potrzebuje około 3 mld MYR na rozwój nowych modeli samochodów, w tym samochodów elektrycznych. Wsparcia oczekuje ze strony rządu i państwowego koncernu naftowego Petronas. Jak dotąd jednakże wnioski Protona o dodatkowe fundusze nie spotkały się z pozytywna reakcją z obu stron.

Proton zobowiązał się, że do 2017 r. zainwestuje 3,8 mld MYR i potrzebuje w związku z tym dodatkowego kapitału, aby osiągnąć cele w zakresie konkurencyjności i pozycji na rynku (sprzedaż 350 tys. samochodów do 2018 r.). W IV kwartale 2013 r. sprzedaż samochodów tej marki spadła o 30% w porównaniu do drugiego kwartału, kiedy na rynek wszedł nowy model Saga SV. W efekcie udział w rynku zmniejszył się do 21% w 2013 r.

PERODUA (drugi państwowy koncern samochodowy) zobowiązał się natomiast do inwestycji na poziomie 1,8 mld MYR do 2015 r. Udział w malezyjskim rynku samochodów został utrzymany na poziomie 30% w 2013 r.

Wysoki poziom udziału w rynku utrzymywany jest dzięki specjalnym przywilejom gospodarczym, jakie mają obie firmy, barierom w dostępie do rynku dla producentów zagranicznych oraz urzędowym preferencjom związanych z zakupami tych samochodów dla sektora budżetowego oraz preferencjom kredytowym dla ludności na zakup pojazdów malezyjskich.

12.  Malezja: wzrost cen oleju palmowego

Susza oraz przewidywania co do negatywnego wpływu huraganu El Nino w drugiej połowie roku wpływają na wzrost cen oleju palmowego na światowych rynkach. Przewiduje się, że w pesymistycznym scenariuszu jego cena może osiągnąć nawet 3,5 tys. MYR za tonę metryczną. Przy scenariuszu optymistycznym mniejszemu wpływu katastrof naturalnych na produkcję, cena może kształtować się w granicach 2,6 tys. – 2,9 tys. MYR za tonę metryczną.

13.  Malezja: wzrost wpływów z podatków w 2013 r.

Urząd podatkowy Malezji (Royal Malaysian Customs Department) poinformował, że wpływy z podatków pośrednich w 2013 r. wyniosły 33,13 mld MYR, co stanowiło 2,5% wzrostu w porównaniu do 2012 r. Złożyły się na to m.in. następujące pozycje: akcyza – 8,39 mld MYR, podatek od usług – 5,94% mld MYR, podatek od sprzedaży – 5,63 mld MYR i podatek importowy – 4,47 mld MYR.

Przewiduje się, że w 2014 r. wpływy te wyniosą 36 mld MYR.

14.  Brunei: Brunei jedynym krajem ASEAN eksportującym ropę naftową do 2035 r.

Zgodnie z raportem Międzynarodowej Agencji ds. Energii (IEA) pt. „World Energy Outlook Special Report on Southeast Asia” wzrastający popyt i konsumpcja energii w regionie może oznaczać, że do 2035 r. Brunei Darussalam będzie jedynym krajem ASEAN eksportującym ropę naftową.

W związku z powyższym niezbędne jest, aby kraje regionu poprawiły efektywność energetyczną, inwestowały w odnawialne źródła energii czy też budowały elektrownie węglowe.

Aktualnie region Azji Południowo-Wschodniej jest regionem dojrzałym pod względem produkcji ropy naftowej, co oznacza, że większość krajów jest w fazie zmniejszającej się produkcji z dużych pól oraz ma ograniczone perspektywy odkrycia nowych dużych zasobów surowca. Produkcja ropy naftowej w tym regionie osiągnęła pułap możliwości w latach 90. (3 mln baryłek dziennie) i od tej pory stopniowo maleje. W 2012 r. wyniosła ona 2,5 mln baryłek dziennie, przy czym 36% pochodziło z Indonezji oraz 27% z Malezji. Przewiduje się, że do 2035 produkcja obniży się do 1,7 mln baryłek dziennie. Indonezja nadal pozostanie największym producentem, następnie Malezja i Wietnam. Należy zauważyć jednak, że w 2004 r. Indonezja z eksportera ropy naftowej przekształciła się w importera tego surowca. W przypadku Malezji ma to nastąpić przed końcem obecnej dekady. Wszystkie pozostałe kraje (z wyjątkiem np. małego, ale bogatego surowcowo Brunei) są importerami netto.

15.  Filipiny: wzrost deficytu budżetowego w styczniu 2014 r.

W styczniu br. deficyt budżetowy Filipin zwiększył się o 75% w porównaniu do stycznia 2013 r. (z 19,5 mld PHP do 34,2 mld PHP), w związku z wydatkami rządu na odbudowę zdewastowanych przez supertajfun rejonów kraju (całkowity koszt odbudowy szacuje się na około 8,2 mld USD).

Wpływy do budżetu w tym czasie wzrosły o 8% do poziomu 148,8 mld PHP, przy wydatkach w wysokości 183 mld PHP (wzrost o 16%).

16.  Filipiny: Filipiny w tyle za sąsiadami w produkcji samochodów

Zgodnie z danymi Federacji Motoryzacyjnej ASEAN (ASEAN Automotive Federation) na koniec lutego 2014 r. produkcja samochodów na Filipinach wyniosła 13.357 pojazdów (11.631 w analogicznym okresie 2013 r.). Dla porównania produkcja w Tajlandii osiągnęła poziom 3336.158 pojazdów w ciągu pierwszych 2 miesięcy 2014 r., Indonezji – 216.938, Malezji – 103.183, zaś Wietnamu – 13.749.

W odniesieniu do sprzedaży samochodów Filipiny także znalazły się praktycznie na końcu listy (jedynie przed Wietnamem), sprzedając 32.470 pojazdów (wzrost o 21,4% w porównaniu do sytuacji przed rokiem). Indonezja w tym czasie sprzedała 215.275 pojazdów, Tajlandia – 140.177, zaś Malezja – 100.991.

Montaż motocykli i skuterów ukształtował się na poziomie 123.159 pojazdów (wzrost o 8,2%).

17.  Malezja: Premier Najib uruchamia nowy fundusz pomocy dla firm Bumiputera

Rząd Malezji przeznaczył 200 mln MYR (ok. 200 mln PLN) na Fundusz Rozwoju Bumiputera (Bumiputera Expansion Fund), w celu udzielenia wsparcia firmom Bumiputera, aby stały się konkurencyjne i znaczące na rynku międzynarodowym. Fundusz jest ukierunkowany na podmioty z określonych gałęzi sektora przemysłu (biotechnologii, zielonych technologii, ropy i gazu, elektrycznego i elektronicznego, ICT, Nano-technologii oraz technologii żywności). Środki będą dostępne poprzez tzw. miękkie kredyty o 6-letnim okresie spłaty na realizacją projektów kwalifikujących się podmiotów.

18.  Malezja: Malezja odporna na zewnętrzne szoki finansowe

Agencja Moody’s Investors Service poinformowała, że wrażliwość Malezji na zewnętrzne szoki finansowe będzie ograniczona w związku z mocną zewnętrzną pozycją finansową i wysokim poziomem oszczędności krajowych. Bufor stanowią głębokość rynku kapitałowego, rezerwy walutowe oraz korzystna struktura zadłużenia. Utrzymanie nadwyżki na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego oraz szerokiej krajowej instytucjonalnej bazy inwestycyjnej wskazuje na brak znaczącej zależności od kapitału obcego i konieczności absorpcji malezyjskich obligacji rządowych przez inwestorów zagranicznych. Zauważa jednak, że wpływy portfelowe netto w latach 2010-2012 przewyższyły łączne wpływy w tej pozycji uzyskane w ciągu poprzedniej dekady. Może to stanowić ryzyko w przypadku gwałtownego spadku lub zmiany trendu w tym zakresie. Ponadto kolejne źródła ewentualnych zagrożeń to pogłębiający się deficyt publiczny (54,8%) oraz wysokie uzależnienie wpływów budżetowych od sprzedaży ropy i gazu.

19.  Malezja: ASEAN-5 zagrożony odpływem kapitału

Główny ekonomista ds. Indii i ASEAN banku HSBC Leif Esken poinformował, że odpływ kapitału z pięciu krajów ASEAN – Indonezji, Malezji, Filipin, Singapuru i Tajlandii może je uczynić wrażliwymi na gwałtowne zmiany w przepływach kapitałowych. Według niego Malezja i Tajlandia są w tym przypadku bardziej narażone. Oczekuje się także, że Malezja i Filipiny będą prowadziły bardziej zaostrzoną politykę fiskalną i monetarną.

20.  Malezja, Brunei: współpraca Malezja i Brunei w zakresie sektora energetycznego

Malezja i Brunei planują w ramach ASEAN zwiększyć współpracę w zakresie efektywności energetycznej. Minister Energii, Zielonych Technologii i Wody Datuk Dr Maximus Ongkili stwierdził, że Malezja powinna uczyc się od sąsiada dobrych praktyk w celu zachęcenia młodych ludzi do związania się zawodowego z sektorem ropy naftowej i gazu oraz energetyką. Minister ds. Energetyki w Brunei Pehin Datuk dr Mohammad Yasmin Umar ze swojej strony zainteresowany jest doświadczeniami Malezji w związku z rozwojem projektów z energii ze źródeł odnawialnych, w tym hydroelektrowni.

21.  Malezja: potwierdzenie prognoz wzrostu PKB o 5-5,5% w 2015 r.

Minister Finansów Malezji Datuk Seri Ahmad Husni Hanadzlah potwierdził prognozy rządu, że PKB w 2015 r. zwiększy się o 5-5,5%. Rozwój gospodarczy kraju jest silnie wspierany przez popyt krajowy oraz wysokie inwestycje prywatne. Ponadto przewiduje się poprawę wydajności wydatków publicznych w związku z wprowadzeniem od stycznia 2014 r. budżetu zadaniowego (outcome-based budżet – OBB) w ministerstwach: finansów, zdrowia, handlu zagranicznego i przemysłu (kolejne 5 ministerstw zostanie objęte tym obowiązkiem w 2015 r., tak aby w 2016 r. wszystkie stosowały OBB).

22.  Malezja: realizacja projektów UNIDO o wartości 40 mln MYR

Do końca roku Malezja będzie realizowała projekty środowiskowe UNIDO o wartości blisko 40 mln MYR (12 mln USD). Do lipca UNIDO rozpocznie przygotowywania projektów w ramach funduszy GEF 6, które obejmują finansowanie projektów w zakresie biodegradacji, mitygacji zmian klimatu, degradacji gruntów. Jednym z obszarów zainteresowania Malezji jest usuniecie zrzutów rtęci ze źródeł przemysłowych do atmosfery i wody.

23.  Malezja: ogłoszenie kwot w systemie FiT najwcześniej w kwietniu

Rząd Malezji zdecydował o późniejszym ogłoszeniu kwot na 2014 r. w systemie feed-in-tarrif. Informacja ta zostanie podana najwcześniej w kwietniu. Opóźnienie to jest podobno związane z pracami agencji SEDA (Sustainable Energy Development Authority), która jest odpowiedzialna za system, związanymi z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii. Może to oznaczać przesunięcie realizacji programu FiT 2014 na część 2015 roku.

24.  Malezja: firmy Bumiputera nie sa gotowe na TPP

Minister Handlu Zagranicznego i Przemysłu Datuk Seri Mustapha Mohamed poinformował, ze rząd Malezji nie zrezygnuje z polityki pro-Bumiputera  na rzecz porozumienia transpacyficznego TPP. Zgodnie z oceną rządu podmioty te oraz podmioty powiązane z rządem nie są gotowe, aby stawić czoła konkurencji na rynku globalnym. Właśnie z tego powodu także nie podjęto decyzji o otwarciu sektora zamówień publicznych, który jest generalnie zarezerwowany dla podmiotów Bumiputera. Podkreślił także, że wizyta Prezydenta USA Baraka Obamy nie będzie miała wpływu na decyzję, gdyż „żaden inny kraj nie może dyktować Malezji co ma robić.”

25.  Malezja:  Petronas odkrył ropę w Limbayong

Malezyjski koncern Petronas poinformował, że oceny złóż gazu Limbayong u wybrzeży Sabah’u operator Shell Malaysia odkrył złoża ropy naftowej (136 m piasku roponośnego). W celu określenia poziomu zasobów do wydobycia będą prowadzone dalsze badania.

Shell posiada 35% udziałów w polu Limbayong, Petronas – 30%, zaś pozostałe 35% – Conoco Philips Sabah Gas Ltd.

26.  Malezja:  nacjonalizacja przedsiębiorstw dostarczających wodę w stanie Selangor

Minister Energii, Zielonych Technologii i Wody Datuk Seri Dr Maximus Ongkili poinformował, że rząd jest zdeterminowany do wykorzystania ustawy o przemyśle świadczącym usługi dostaw wody (WASIA 2006) w celu rozwiązania programu racjonalizacji dostaw wody w Selangorze. W związku z oporem podmiotów prywatnych Minister będzie szukał poparcia całego rządu, aby powołać się na sekcję 114 ustawy o obowiązkowym przejęciu aktywów i zobowiązań w Selangorze.

27.  Malezja:  Malezja „topową” lokalizacją na świecie dla przemysłu przetwórczego

Malezja i Singapur zostały wybrane w raporcie „Manufacturing Index 2014” firmy Cushman & Wakefield jako najlepsze na świecie lokalizacje dla przemysłu przetwórczego. Malezja okazała się jedną z najtańszych lokalizacji w ramach indeksu, zajmując pierwsze miejsce (przed Tajwanem, Koreą i Tajlandią.

28.  Malezja: do 2023 r. Malezja będzie miała o 33% więcej ultra-bogatych obywateli

Zgodnie z raportem „Wealth Report 2014” przygotowanym przez światowego konsultanta Knight Frank LLP liczba super bogatych osób w Malezji ma wzrosnąć z 557 osób w 2013 r. do 739 w 2023 r. Kategoria ta oznacza majątek o wartości netto powyżej 30 mln USD, bez wliczania wartości podstawowych rezydencji.

Osoby te w Malezji powiązane są z takimi sektorami jak ropa naftowa i gaz, przemysł przetwórczy, informacja i technologie, usługi.

29.  Malezja: rosnące zadłużenie gospodarstw domowych

Na koniec 2013 r. zadłużenie gospodarstw domowych osiągnęło nowy rekordowy poziom – 86,8% PKB. Było to głównie związane z kredytami na nieruchomości i samochody/motory. Jest to najwyższy poziom zadłużenia w tym sektorze w krajach Azji. Zgodnie z wypowiedzią Prezes banku centralnego Malezji (Bank Negara Malaysia) taki wysoki wskaźnik utrzyma sie jeszcze w kolejnych latach. Warto jednak zauważyć, że poziom aktywów gospodarstw domowych przewyższa aktualnie 3,7-krotnie zadłużenie.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
A. Dąbkowski: Najważniejsze informacje gospodarcze – Malezja, Filipiny, Brunei Reviewed by on 30 marca 2014 .

Poniżej przedstawiamy opracowanie najważniejszych informacji gospodarczych z Malezji, Filipin i Brunei w ostatnich miesiącach. Autorem opracowania jest Artur Dąbkowski, Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kuala Lumpur. 1.      Filipiny: nowy wskaźnik do monitorowania cen nieruchomości Bank Centralny Filipin zamierza w pierwszej połowie 2014 r. wprowadzić nowy wskaźnik cen nieruchomości mieszkalnych w

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź